9/11, complot, false flag of media dekmantel?

De aanslagen op 11 november vormt een grote breuk in de geschiedenis.  Vanuit een relatieve rustige periode in de jaren 90 met relatief veel economische groei naar een periode van economische crisis en de ‘war on terror’ waarin we wereldwijd geopolitiek nog steeds zitten. Na de val van de muur en de dominantie van de Westerse macht (end of history, fukuyama) viel de bipolaire machtsverhouding weg en was Amerika gezien het forse militaire apparaat en de afhankelijkheid aan olie in het Midden-Oosten op zoek naar een nieuwe vijand. Deze vijand werd eerst in Osama Binladen gevonden, maar al snel volgde de Amerikaanse aanval in Afghanistan en Irak onder de noemer de ‘war on terror’. Dat leidde onder andere de angst voor moslims, polarisatie, wereldwijde aanslagen, de Arabische Lente en de burgeroorlog in Syrië in.

De aanslagen op 11 november 2001 in de VS omvatten een viertal ‘terroristische’ aanslagen in noordoost Amerika (New York , Pennsylvania en Washington), uitgevoerd met gekaapte passagiersvliegtuigen. Althans dat is de officiële westerse berichtgeving. Osama Bin Laden en zijn terroristische Al Qaida beweging worden voor deze aanslagen verantwoordelijk gehouden. Twee vliegtuigen boorden zich in de Twin Towers (het World Trade Center, opgericht en bestuurd door David Rockefeller en Larry Silverstein), een vliegtuig vloog recht het Pentagon in (Washington) en een vierde vliegtuig stortte neer in Shankshville (Pennsylvania).

Kritiek op de officiële berichtgeving wordt vaak als anti-patriottistisch, anti-westers en anti-Amerikaans gezien. Je bent meteen een gekkie, met alu hoedjes die in complottheorieën geloofd. Maar eigenlijk durft de westerse media zelf nooit de WAAROM vraag te stellen. Waarom wordt het westen aangevallen? Ook het officiele onderzoeksbureau NIST (national institute for science and technology) laat veel vragen onbeantwoord. Terwijl wetenschap altijd openbaar gepubliceerd dient te worden voor controle.

Westerse journalistiek en het Midden-Oosten

Er is veel onduidelijkheid over de aanslagen. Vooral over de manier hoe de Twin Towers in een vrije val loodrecht naar beneden storten (officiële pancake theory) en de manier waarop een vliegtuig met hoge snelheid  het Pentagon in kon duiken. Er zijn alternatieve verklaringen, meer waarschijnlijke theorieën (die snel afgedaan worden als complottheorie) en opvallende dwarsverbanden die nader belicht hadden kunnen worden in de westerse officiële media.

De bekendste alternatieve theorie staat bekend als een complot waarin Amerika zelf een belangrijke rol speelt in de aanslagen op 9/11. Hierbij storten de Twin Towers en het WTC 7 gebouw niet in door verzwakking van zijbalken door vuur. Maar door Thermite of Thermate explosives: controlled demolotion.

De Amerikanen hadden een schuldige nodig om het ‘moslim terrorisme’ in Irak en Afghanistan te kunnen aanpakken en een oorlog te voeren tegen bepaalde Arabische landen om meer controle uit te oefenen op de olie opbrengsten in het Midden-Oosten. Door de invoering van de patriot act kon de Amerikaanse regering ook meer grip en invloed uitoefenen op de Amerikaanse samenleving en een grotere internationale rol spelen. Hitler kon in een vergelijkbare situatie (de brand in de Reichstag) de parlementaire democratie deels afschaffen via een noodwet (Reichstagsbrandverordnung) en het communisme (Marinus van der Lubbe) als vermeende brandstichter) de schuld geven. De Reichstagsbrandverordnung is vergelijkbaar met de patriot act. Beide wetten zijn inperkingen op de individuele vrijheid en meer macht voor de Amerikaanse overheid. Beide wetten zijn voortgekomen uit angst. Politiek van angst voor het communisme (Hitler) en angst voor terrorisme (Bush).

In de geschiedenis zien we dat valse vlaggen vaak gebruikt worden om een oorlog te veroorzaken of uit te lokken. In 1997 werd na 35 jaar Operation Northwoods  openbaar gemaakt. De 9/11 ‘aanslagen’ vertonen vergelijkbare parallellen met Operation Northwoods. Het verschil is dat Kennedy het vooropgezette plan van de CIA (department of defence) verwierp. Bush zou het plan misschien wel overgenomen kunnen hebben. Het past ook binnen zijn ‘republikeinse’ ideologie.

http://www.washingtonsblog.com/2015/02/x-admitted-false-flag-attacks.html

Operation Northwoods

Operation Northwoods is een samenzweringsplan uit 1962 van de Amerikaanse overheid (Department of Defence) tot terroristische operaties onder valse vlaggen. In het plan stond het doden van onschuldige Amerikaanse burgers in Amerikaanse steden centraal door de CIA om het publiek warm te maken voor een oorlog tegen Fidel Castro. Er werd een terroristisch plan gesmeed in onder andere verschillende steden in de Staat Florida en Washington D.C. Het plan behelst diverse vliegtuigkapingen, bomaanslagen, incidenten rondom Guantanamo en vals bewijsmateriaal waar de schuld gelegd werd bij buitenlandse mogendheden (communisme). Het plan werd door de Kennedy regering verworpen. Het officiële rapport (plan) werd pas in 1997 officieel bekend gemaakt. Het plan was puur bedoeld om een oorlog tegen Cuba (Fidel Castro) en het communisme uit te lokken. Het valt onder een preemptive war met false flags. Een vooropgezet plan om de tegenstander uit te dagen voor een oorlog onder een valse aanleiding om een directe invasie of direct gevaar te voorkomen.

Financiële belangen elite 9/11.

Er is veel onduidelijkheid over de rol van verschillende (financiële) belanghebbenden en de oorzakelijke ‘feiten’ die gepresenteerd zijn. De rol van Morgan Stanly  en Merill Lynch (Amerikaanse zakenbanken) is op zijn minst dubieus te noemen. Op 10 september, de dag voor de aanslagen nam de verkoop van put opties op securities (aandelen verzekeringen) toe met 1200 procent.

Loose Change stelt een aantal essentiële vragen, maar werkt zelf ook naar een bepaalde conclusie toe en laat daarbij ook belangrijke feiten weg. Via vliegsimulaties is het wel degelijk mogelijk om de Pentagon route te vliegen, ook zijn er wel onderdelen gevonden van een 757 die niet getoond worden in de documentaire. Studenten van de TU Delft hebben ook de verschillende scenario’s doorgenomen en concluderen dat grote delen van het technische officiële verhaal wel kloppen. Zo kan kerosine volgens de studenten wel degelijk het gebouw verzwakken en laten instorten. Toch spreekt de onderstaande docu wel degelijk over een financieel complot waarbij financiële partijen (zoals Convar) op de hoogte waren van de aanslagen en daarop speculeerden op put opties. Ook deze Zembla aflevering roept op tot het stellen van vragen en het doen van onderzoek.

Ook steeg de verkoop naar call opties op aandelen in de wapenindustrie sterk. Tussen 6 en en 10 september was er een ongebruikelijk hoog aantal transacties in opties t.o.v. het gemiddelde aantal transacties bij o.a. Morgan Stanley en Merill Lynch.

Het opzeggen van de verzekeringspolis van de Twin Towers een dag voor de aanslagen door Marvin Bush (inderdaad de broer van George Bush) is ook opmerkelijk. Onduidelijkheid over de ware identiteit van de kapers (Mohammed Atta), of ze nog wel of niet in leven zijn.  Net opgeleide kapers die via een vliegcursus waarbij ze nauwelijks een klein vliegtuig konden besturen een enorm moeilijke, bijna onmogelijke vliegmanoeuvre moesten uitvoeren om deze aanslagen te plegen.

Brandende kerosine kon niet de oorzaak zijn voor het instorten van een wolkenkrabber dat bestaat uit een  stalen constructie met brandwerend materiaal wat niet smelt door de maximale temperatuur van brandende kerosine. Wereldwijd is er nog nooit een vergelijkbaar gebouw op deze wijze loodrecht ingestort met vrije val door vuur en brandende kerosine.

Een vergelijkbare wolkenkrabber zou langdurig uitbranden en de stalen constructies zouden blijven staan. Mogelijke nucleaire bommen onder in het gebouw verklaren de loodrechte val van de Twin Towers beter. Of een loodrechte vrije val door zeer explosieve kleine bommen met een enorme hitteversneller met (nano) thermieten stofjes. Vergelijkbaar met het opblazen van een gebouw dat geen functie meer heeft met dynamiet (controlled demolition).

Architects and Engineers for 911 Truth stellen ook academische vragen over welke theorie nu het meest waarschijnlijk is. Ze eisen onafhankelijk reëel en onafhankelijk onderzoek over de 9/11 gebeurtenissen, speciaal met betrekking tot de instorting van gebouw WTC 7.

http://www.wtc7evaluation.org/

De stalen constructies zijn ook allemaal op dezelfde plek in het gebouw ‘doorgezaagd’ of geknapt. Dat zou wel heel bijzonder zijn bij alleen een vliegtuig inslag. Daardoor storten alle getroffen gebouwen loodrecht naar beneden, ook de gebouwen die niet getroffen werden door vliegtuigen (WTC gebouw 7). Bovendien vatten omliggende auto’s vlam tijdens de aanslagen na een aantal explosies door een mogelijke elektronische shockwave. Dat klinkt heel futuristisch, maar bij een andere oorzaak zou ook de rest van de omgeving verbrand zijn, maar de bomen, rondslingerend papier vatten geen vlam. Tijdens de aanslagen zijn er explosies gehoord en kun je witte rook zien onder in het gebouw. Op verschillende live opnames zie je explosies lager in het gebouw. Ook vonden er geheimzinnige bouw werkzaamheden plaats voor de aanslagen op de torens.

Ook de pyroclastische rookvorming is opmerkelijk te noemen. De vorming van een witte stoflaag en rookvorming zie je alleen bij vulkaanuitbarstingen en gecontroleerde ontploffingen van gebouwen en juist niet bij de pancake theorie. Uit het vrijgekomen stof na de ineenstorting van de WTC  gebouwen is  (militaire) nano thermiet teruggevonden in de vorm van rood/oranje chips (onderzoek van Niels Harrit, 2009).

Van het vliegtuig (flight 77) dat het Pentagon in vloog is niks van dat type vliegtuig teruggevonden (wel vergelijkbare onderdelen, maar de FBI geeft daar weinig informatie over vrij). Bovendien had de explosie een vreemde kleur en vorm wat niet hoort bij een vliegtuig inslag maar meer bij een raket of bominslag. Voor het Pentagon zijn ook nauwelijks sporen gevonden van een vliegtuig dat over de grond is geschoven en het relatief lage gebouw ingestort is. Een aanval met een vliegtuig (flight 77) op het Pentagon is ook bijzonder in de meest beveiligde omgeving van de wereld. Een vliegtuig in de binnenste cirkel van het Pentagon zou binnen 12 seconden neergeschoten worden door de Amerikaanse luchtdefensie of iemand moet opdracht geven van bovenaf om niet te schieten. Daarnaast is het bijna onmogelijk om met zo’n snelheid over de begane grond te vliegen, een bepaalde hoek te maken, geen aanwezige obstakels te raken (lantaarnpalen). Dat is technisch al niet uitvoerbaar door een professionele piloot. Laat staan dat het mogelijk is door een ongetrainde terrorist, met hoogsten een vliegcursus,die nauwelijks de Engelse taal machtig was. Bovendien kan een burgervliegtuig van deze types überhaupt niet zonder schade en te veel weerstand (moleculen) vliegen met deze snelheid op deze hoogte (<1km). Daar zijn de meeste burgervliegtuigen niet op gebouwd. Het gat in het Pentagon heeft veel meer weg van een raketinslag (klein en rond) dan een vliegtuiginslag. Ook zijn er maar 2 videobeelden beschikbaar gekomen waarop het vliegtuig niet te zien is. Dat is zeer opmerkelijk voor het meest beveiligde gebouw ter wereld. Waarom die geheimzinnigheid over het bewijsmateriaal? Wat heeft de regering te verbergen? Zou de overheid niet gewoon zoveel mogelijk feitelijke informatie moeten vrijgeven voor de nabestaanden en anders wel om juist speculatieve complottheorieen te voorkomen? Het weglaten van essentiële informatie leidt nu juist tot enorm wantrouwen en duizenden complotten.

Er zijn verschillende Jihad filmpjes van Osama Bin Laden gepubliceerd waarbij Bin Laden er heel anders uitziet. Een grotere neus, een voller gezicht, geen grijze baard meer, waaronder een filmpje met gouden ring dragende Bin Laden. Moslims dragen geen goud. Ook zijn er volledige paspoorten van de daders teruggevonden in een gebouw dat totaal verpulverd is. Incorrect ingevulde visa van de kapers. Banden tussen de CIA en de kapers (training in Joegoslavië en de VS betaald door het Pentagon en de CIA). Halfslachtig onderzoek van de 9/11 commissie. Geen onderzoek naar waargenomen explosies. Verwijderen en recyclen van belangrijk bewijs van het plaats delict (zoals de stalen constructies). Geen onderzoek naar belangrijke getuigen of personen die overduidelijk banden hebben met de financiële sector (vaak verzekeringsmaatschappijen) en de interne veiligheid (CIA, United defense, AIG, Department of defence, Department of commerce, etc.).

Het officiële rapport van de 9/11 commissie komt met geheel andere resultaten en conclusies. Het plaatsen van explosieven (controlled demolition) wordt onwaarschijnlijk geacht. The National Institute of Standards and Technology (NIST) acht het instorten door vuur (kerosine) en zwaartekracht (pancake theory) waarschijnlijk. Het plaatsen van explosieven (thermiet) is bovendien tijdrovend, te zichtbaar, kost veel mankracht en snijdt de stalen balken niet door. De stalen constructies knapten nadat ze door te veel hitte gingen zwiepen waardoor het bovenliggende gewicht de druk niet meer kon weerstaan en instortte op het onderliggende gewicht. Hierdoor ontstond een pannenkoek effect: de bovenste pannenkoek neemt het gewicht mee op de onderliggende pannenkoek.

Ook is er geen thermiet aangetroffen in de stalen constructies of de rest van de omgeving, waardoor het ontbrandingsproces vertraagd zou worden. De commissie vond geen verdere aanwijzingen voor controlled demolition. Thermieten explosieven kunnen ook de stalen constructies niet ‘doorzagen’. Al zou nano-thermiet of super thermiet dat sneller zijn energie kan afgeven binnen een kleine ruimte dat wel kunnen. De waargenomen explosies in het gebouw ontstonden door het wegvallen van luchtdruk (air puffs) in o.a. liftschachten. De bevindingen van de Commissie over gebouw WTC 7 lieten 7 jaar op zich wachten. In 2008 kwam de Commissie tot de conclusie dat het gebouw was ingestort door de 7 uur durende brand, de afsluiting van het watersysteem en de ineenstorting van de 13de verdieping wat leidde tot de ineenstorting van het gehele gebouw.

Het is lastig te achterhalen wat nu de meest waarschijnlijke theorie is. Misschien wordt er nog een alternatieve theorie over het hoofd gezien. Duidelijk is dat beide partijen vanaf het begin af aan al een duidelijk standpunt hebben ingenomen. Controlled demolition door nano-thermieten explosieven tegenover de theorie van langdurige verhitting door vuur en het ineenstorten van verdiepingen op basis van de pancake theorie.

In het NIST onderzoek zijn wel veel zaken verzwegen of genegeerd. Zoals de getuigenissen van brandweermannen over zeer zware explosies voordat het WTC-1 gebouw instortte. Onderzoek naar nano-thermiet heeft de NIST nooit gedaan. Een verklaring voor het instorten van WTC-7 kwam pas na 7 jaar. Je kunt je afvragen waarom de NIST dit soort getuigenissen niet onderzoekt of publiceert. Waarom NIST niet alle vragen beantwoord en waarom NIST andere scenario’s en fysiek natuurkundig bewijs negeert. Is de pancake theorie natuurkundig gezien wel mogelijk. Kan een bovenliggende laag met een veel lagere massa een heel gebouw doen laten instorten? Wie waren de belanghebbenden, welke financiële belangen spelen een rol, welke geopolitieke belangen spelen een rol? NIST doet hier allemaal geen onderzoek naar en beantwoordt deze vragen niet.

Maar ook de complottheorie docu’s laten veel essentiële informatie weg en redeneren naar een conclusie die vaak al vast staat. Uiteindelijk is er nog te weinig informatie beschikbaar om daadwerkelijk harde conclusies te trekken. Wel kun je constateren dat het Amerikaanse luchtdetectie systeem gefaald heeft. De vraag is alleen wie daarvoor verantwoordelijk is en is dit bewust gedaan of was het een opstapeling van incidenten? De motieven, de netwerken, de belangen wijzen niet op incidenten. De financiële en geopolitieke belangen zijn groot. Dit was de kans voor de neocons om de Amerikaanse hegemonie te handhaven. Bovendien stond een deel van dat plan al beschreven in de ideologie van de Project for the new American century (a new Pearl Harbor). Een terroristische daad zou wel heel goed uitkomen op Amerikaans grondgebied.

Het lijkt er bovendien op dat wetenschap en politiek met elkaar vermengd worden. Een waarschijnlijke controlled demolition theorie zou zeer slecht uitkomen voor de Bush-Cheney regering.

De banden die de voormalige Amerikaanse regering tijdens, voor en na de aanslagen zijn op zijn minst opmerkelijk te noemen. Familie relaties tussen Bush en de Bin Laden familie via  James R. Bath. Bath was directeur van de bank of Credit and Commerce International, belangenbehartiger van Salem Bin Laden en partner van Abusto Energy met George Bush en heeft zakelijke belangen in de Texas Air national guard, vastgoed en de luchtvaartindustrie.  De Carlyle Group (Amerikaans vermogensbeheerder) en de relatie met Bush en de Saudi’s met grote investeringen en beleggingen in de veiligheidsindustrie (united defense industries, 1997).

Op december 2001 verkochten ze een groot gedeelte van deze belangen met flinke winsten. Rumsfeld gaf aan dat een bedrag van 2,3 triljoen 2300 miljard) dollar niet meer te traceren was (8000 dollar per Amerikaan). Op de dag van de aanslag vergaderen de belangrijkste spelers waaronder de half broer van Osama Bin Laden in Washington D.C. De Taliban onderhoudt contacten via vice president Dick Cheney (Halliburton) over een pijpleiding voor natural gas door Afghanistan.

Rumsfeld werd aangesteld als minister van defensie in januari 2001 en moest een antwoord geven op het terrorisme na de aanslagen op 11 september. Donald Rumsfeld en Paul Wolfowitz (viceminister Defensie) leidden Amerika met de coalition of the willing de oorlog in (Irak en Afghanistan). In 1997 kwamen deze rechts conservatieve ideeën bij elkaar in de Project for the New American Century. De PNAC heeft totale Amerikaanse werelddominantie/leiderschap als hoofddoel. In 2008 werd de website van de PNAC gesloten. De PNAC hanteerde de volgende kernpunten: leiderschap van Amerika is goed voor iedereen, leiderschap vereist militaire kracht en overtuiging aan morele principes, bescherming van het thuisland, tegelijkertijd meerdere belangrijke oorlogen overtuigend winnen, politietaken uitvoeren, hervorming van de krijgsmacht. De wereldwijde Amerikaanse dominantie is gebaseerd op de Pax Americana. Oprichters: Jeb Bush, Dick Cheney, Steve Forbes, Francis Fukuyama, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz. Kern van het monetaire beleid is het bewaken van een sterke dollar en het behoud van de dollar als enige wereldmunt: de petrodollar. De afhankelijkheid van olie voor een sterke munt is van enorm nationaal en persoonlijk belang voor de neoconservatieven (zijn vaak grote olieboeren). Het verklaart ook de oorlogen in het Midden-Oosten, Rusland, Venezuela, Libië etc. De val van de dollar betekent een einde aan de Amerikaanse hegemonie.

In 2006 trad Rumsfeld af vanwege de lange duur van de oorlogen en het verlies van politieke steun (o.a. door de misstanden in de Abu Graib gevangenis). De voormalige CIA directeur Robert Gates volgde Rumsfeld op. Paul Wolfowitz is een joods-Amerikaanse pro-israel neoconservatieve politicus. Samen met Rumsfeld plannen ze de oorlog tegen Irak op basis van vermeende massavernietigingswapens. Van 2005 tot 2007 was Wolfowitz president van de Wereldbank

Ook zijn er veel relaties te leggen tussen de Amerikaanse Zionistische banden en de 9/11 aanslagen. Vooral als je kijkt wie er nu echt profiteert of een duidelijk belang heeft bij de 9/11 aanslagen. Het gaat dan niet alleen om de financiële baten (verzekeringsuitkering Silverstein van de Twin Towers), maar ook om de geopolitieke belangen.
 De volgende documentaire geeft een goed overzicht van de vragen over de officiële versie van 9/11. Met de inhoudsopgave kun je gemakkelijk de verschillende vragen over 9/11 terug zien. Voor insiders wellicht een bekend verhaal. Maar toch handig als je snel weer iets wil opzoeken. De onderstaande link is vooral heel erg compleet en laat zowel de vraagtekens zien als de verhalen/theorieën van debunkers.