COmplottheorieen of eenzijdige westerse berichtgeving, welke kant van de (C)lash kiezen we?

Samenzweringstheorieën of eenzijdige westerse berichtgeving: vanuit welk perspectief bekijken wij (het westen) belangrijke historische gebeurtenissen?

“History is written by the victors.” Winston S. Churchill, 1930 (overigens niet alleen een quote van Churchill, maar ook van Goring, Napoleon Bonaparte en waarschijnlijk nog vele andere historische figuren).

Op dit moment leven wij in een tijdperk waarin de westerse samenleving dominant is en de media financieel bepaald wordt door enkele grote spelers (Reuters, Murdoch, Thomson) onder invloed van enkele zeer vermogende aandeelhouders zoals de Rothschild en Mohm (Bertelmann) familie. Nu bepalen deze vermogende families niet direct het nieuws bij u thuis en hebben de verschillende persgroepen wel een bepaalde journalistieke vrijheid of een zekere onafhankelijkheid. Wel wordt deze journalistieke vrijheid beperkt door wat in de mainstream gangbaar is. Kritische alternatieve media wordt nauwelijks gefinancierd. Besluitvorming van de financiële elite vindt plaats in besloten kringen. De massamedia publiceren daar niet tot nauwelijks over of geven een zeer eenzijdig beeld van de werkelijkheid. Tunnelvisie of angst voor het verliezen van je baan spelen daarbij een grote rol, als mainstream journalist dien je in de pas te lopen met de eindredactie. Een journalist pleegt zelfcensuur als hij buiten de gebaande paden van de eindredactie wil schrijven. Je zult dan ook niet snel kritische stukken over onszelf lezen in de mainstream media. De massamedia zullen ook niet snel iets buiten hun eigen ideologie schrijven: het westen als goede herder en beschermheer van de wereld tegen Rusland met corrupte oorlogszuchtige handlangers.

De koude oorlog tussen Putin en het Westen is daar een goed voorbeeld van. Het westen wijst snel naar de Russische propaganda machine (Russian Today), maar het westen maakt zelf ook gebruik van propaganda. Alleen willen we dat zelf niet meer zien. Onze westerse propaganda machine is ook iets geraffineerder dan de Russische propaganda machine.

De westerse propaganda machine bestaat vooral uit groepscorrectie, zelfcensuur en het niet opschrijven van je eigen mening. Je moet schrijven in het straatje van de denkbeelden van de krant of van de hoofdredacteur. Amerikaanse journalistiek is in handen van de corporatocratie en het Amerikaanse exceptionalisme. In Nederland schrijven we wel opiniestukken, maar niet of nauwelijks als het over ons zelf of over onze eigen denkbeelden gaat. Met name niet als het gaat over grote geopolitieke betrokkenheid in internationale conflicten (koloniaal en neokoloniaal verleden, zwarte piet discussie, Indonesië politionele acties, rol in Suriname, rol in de NAVO, steun aan Amerika, Saoedi-Arabië en daarmee indirect ook terrorisme financieren).

‘Op dit punt in de wereldgeschiedenis is er in Amerika niet zoiets als als een onafhankelijke pers. U weet het en ik weet het. Niet een van jullie durft zijn eerlijke mening op papier te zetten, en als je het wel zou doen, dan weet je van tevoren dat het nooit in print verschijnt. Ik word iedere week betaald om mijn mening uit de krant te houden waaraan ik verbonden ben. Sommigen van jullie krijgen soortgelijke salarissen voor soortgelijke zaken, en wie zo stom zou zijn om wel  zijn eerlijke mening op te schrijven zou al gauw op straat staan, op zoek naar een nieuwe baan. Als ik een editie van mijn krant mijn oprechte mening zou plaatsen, zat ik binnen vierentwintig uur zonder werk. U weet het en ik weet het. En wat is dit voor schijnvertoning – proosten op een onafhankelijke pers? We zijn de instrumenten en slaven van rijke mannen achter de schermen. We zijn marionetten, zij trekken aan de touwtjes en wij dansen. Onze talenten, onze mogelijkheden en onze levens behoren toe aan andere mensen. We zijn intellectuele prostituees.’ John Swinton, redacteur New York Times, New York Press Club (1953.

Het Nederlandse ANP haalt/koopt het nieuws rechtstreeks van Reuters (een van de grootste persbureaus van de wereld opgericht door een joods Duitse migrant in Londen). Het ANP levert (met uitzondering van de Groene Amsterdam en De Correspondent) aan alle grote Nederlandse persbureaus/media het internationale nieuws.

Vanaf 2004 is het ANP geen stichting meer, maar een naamloze vennootschap (NPM Capital, onderdeel van de SHV Holding: Steenkool en handelsvereniging; eigenaar Fentener van Vlissingen, Annemiek Fentener van Vlissingen is vice-voorzitter raad commissarissen DNB). In 2010 kwam het ANP volledig in handen van V-Ventures, de investeringstak van de Vereniging Veronica.

De RTL-group is in handen van de Duitse mediacorporatie Bertelsmann, privé bezit van de familie Mohm en tevens eigenaar van Random House, de grootste uitgever in de Verenigde Staten en Sony en is de grootste mediagigant in Europa en  maakt uit van de twee grootste mediabedrijven in de wereld. Zowel ANP en Bertelsmann publiceerden in de Tweede Wereldoorlog voor de Nazi’s. Ze maken zich afhankelijk van het actuele machtssysteem. Ook hier blijkt dat politiek, media en de corporate sector nauwe banden met elkaar hebben. Net 5, SBS6 en Veronica vielen tot 2011 onder de Prosiebensat.1 Media.AG, na de RTL-group de tweede mediagigant in Europa. Prosieben is grotendeels in handen van Permira/KKR (private equity corporaties). Momenteel is SBS6 (Scandinavian Broadcast System 6) in handen van Sanoma (Fins mediabedrijf).

De eigenaren van deze mediagroepen zijn veelvuldige bezoekers van de Bilderberg conferenties, zitten in de Council of Foreign Relations, zijn lid van Jerusalem Foundation Germany of hebben commissariaten in de Rockefeller Universteit en het Mount Sinai hospital. De Nederlandse ‘kwaliteits-‘ kranten (Volkskrant, Parool, AD, Trouw, NRC) zijn in handen van 1 schatrijke Belgische familie en worden nu gerund door Christian van Thillo (de Berlusconi van de lage lanen).

De familie heeft een discutabel koloniaal verleden in de rubberhandel in Congo. Thillo heeft de kranten van verschillende signatuur geharmoniseerd en werknemers met een te specifieke kleur ontslagen. De kranten vertolken nu vaak een middentoon. Alhoewel de opinie stukken in de kranten nog wel een duidelijke eigen inbreng van verschillende meningen laat zien. Ook speelt de Telegraaf Media Groep een belangrijke rol (Telegraaf als grootste krant van Nederland) in de algemene publieke opinie in Nederland.

De TMG is voor meer dan 30% in handen van de Van Puijenbroek familie, dat ook nog een derde aan belangen heeft in ANP. Deze familie ondersteunt vooral het rechts-autoritaire corporate gedachtegoed. Ook de Telegraaf had banden met de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog en kreeg voor een vrij lange periode een verschijningsverbod. De Telegraaf is met name bedreven in het zoeken van zondebokken en het negeren van echte problemen, maar staat ook bekend om het afdrukken van chocoladeletters en one-liners. De Telegraaf is voor de VVD heel lang de campagnekrant geweest.

Het opkopen en privatiseren van mediabedrijven door internationale corporaties is onder druk van de Wereldbank en het IMF begonnen en gaat nog steeds door. De vijf grootste mediabedrijven zijn: Bertelsmann (Sony), Warner, Disney, Viacom en Rupert Murdoch’s News corporation. Een mondiaal mediaal wereldsysteem gedomineerd door een aantal ultra machtige kleine families die pleiten voor zoveel mogelijk commercie en vrije handel. De economische depressie heeft dit proces versnelt. Waarbij commerciële belangen nog meer de bovenhand voeren. Zelfs bij vermeende journalistieke programma’s als buitenhof zijn kijkcijfers belangrijker dan journalistieke objectiviteit.

De westerse media wijzen snel naar het belang van westerse waarden (vrijheid van meningsuiting en vrijhandel), maar kijken weg van westerse daden (kapitalisme, olie-inkomsten, bankensysteem, neo-kolonialisme). Er is weinig aandacht voor zelfreflectie. Dat zie je overigens niet alleen in de media. Ons juridisch systeem is ook gebaseerd op een bepaalde autoriteit. Wij geloofden voor het tijdperk van de geconstateerde gerechtelijke dwalingen ook nog heilig in ons rechtssysteem. Na de gerechtelijke dwalingen zijn wij als maatschappij daar toch sceptischer over (Cees. B. Lucie de B., Putterse Moordzaak etc.). Wij zijn bepaalde autoriteiten minder gaan geloven op de blauwe ogen. Toch nemen we vaak nog klakkeloos over van wat de media schrijven over belangrijke gebeurtenissen. Waarom  zijn we nu wel kritischer geworden op ons juridisch systeem en de politiek, maar niet op de mainstream media?

http://www.novini.nl/omgekochte-journalisten/

De legitimiteit van het nieuws wordt gedefinieerd door het gezag van de autoriteiten: het blindelings vertrouwen op de officiële nieuwsbronnen door het publiek. Door de toenemende midden toon van het officiële nieuws en de media ontbreekt het aan alternatieve denkbeelden die misschien minder politiek correct zijn. De politieke correctheid is na de jaren 90 in de politiek en in het strafrecht afgenomen. We durven nu zaken te benoemen over migratie, moslims en ons rechtssysteem (al schieten we dan ook meteen weer heel erg door). Alleen zie je dat in de media nog nauwelijks terug. Misschien is de vierde macht (de media) nog wel krachtiger dan de politiek en het strafrecht. Voorheen werd je in het strafrecht en in de politiek ook weggezet als complottheorist als je andere alternatieve theorieën opperde. Nu we weten dat de politiek en het strafrecht vaak via tunnelvisie tot conclusies kwam en binnen het strafrecht (OM) verdachten en getuigen dwong tot valse verklaringen, zie je dat minder. Alleen in de media word je nog wel direct weggezet als gekkie als je met alternatieve theorieën komt. Wat dat betreft zijn de mainstream media nog erg machtig en bepalen de MSM grotendeels de opinie van een land. Er zijn wel media die zich los hebben gemaakt van de mainstream media.

De correspondent (Rob Wijnberg) is hier bijvoorbeeld een uitzondering op. De correspondent heeft zich juist los gemaakt van de bestaande corporate media groep (NRC next) en streeft naar een meer onafhankelijke objectieve nieuwsvoorziening en duiding (eerst in samenwerking met de Groene Amsterdam, later zelfstandig). De Correspondent wordt dan ook gefinancierd door donateurs en leden en niet door grote multinationals, adverteerders of equity groups.

Welke rol spelen de hedendaagse media. Gaan we op naar een corporatocratie waar de macht, berichtgeving en de invloed in handen is van een paar ultra machtige families en de media in een razend tempo wisselen van eigenaar (Talpa, Sanoma) of wensen we een medialandschap op basis van een vrije pers en alternatieve ideeën? Is de corporatocratie een uitholling van de democratie en een rem op nieuwe ideeën en denkbeelden en een pleidooi voor commercie, onverschilligheid en selectieve berichtgeving vanuit een westerse subjectieve bril?

http://www.anarchiel.com/display/wie_bepalen_het_nieuws_in_nederland

Het is de vraag of de westerse samenleving daadwerkelijk dominant is of dat de beleving van de westerse samenleving als dominant wordt ervaren. De (snelle) media spelen hierin een belangrijke rol. De westerse wereld bekijkt de wereld vanuit een westerse bril die beïnvloed wordt door de westerse media. Maar is de westerse wereld dan nog wel in staat om met een helikopter view de gehele wereld te zien zonder deze westerse blik. Zijn belangrijke gebeurtenissen nog wel objectief te observeren en te duiden vanuit een ander perspectief, vanuit een niet joods-christelijke neoliberaal perspectief bijvoorbeeld. Kunnen wij de media en de overheid nog wel op haar objectiviteit vertrouwen?

In maart 2015 was Arjen Lubach met het TTIPalarm (verdrag tussen Amerika en de EU voor minder regelgeving, minder macht burgers en meer macht multinationals) 3 dagen lang nr 1 trending topic geweest op twitter. De TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) is het belangrijkste verdrag in de afgelopen 50 jaar en wordt gesloten tussen de twee grootste  economische wereldmachten (EU en VS). Sterker nog Europese democratische wetten en regels kunnen overruled worden door Amerikaanse wetgeving via de ISDS (Investor State Dispute Settlement). Dat zijn drie advocaten achter gesloten deuren (advocaat van het bedrijf, advocaat van het land dat zijn regels wil houden en een gekozen advocaat). De  media en de rechtse politiek inclusief de PvdA is bereid onze democratische rechtstaat aan de Amerikaanse multinationals te verkopen met het dogma: meer economische groei is meer werkgelegenheid, dus goed voor iedereen. Momenteel zie je na stevige kritiek wel dat de PvdA meer kritisch is geworden het TTIP verdrag. Was dat ook gebeurd als Lubach het onderwerp niet had behandeld?

Onlangs sprak ikzelf met Diederik Samsom over zijn bezoeken aan de Bilderberg conferenties. Volgens Samsom gebeuren er geen geheimzinnige dingen en is er geen sprake van rare complotvorming. Toch wordt de pers niet uitgenodigd, blijft het een besloten feestje van belangrijke invloedrijke personen, waarin vooral joods christelijke deelnemers de wereldagenda bespreken en een bepaald doel nastreven waarin volledige vrijhandel van multinationals en de financiële sector wordt bepleit. Deze activiteiten voldoen precies aan de definitie van een complot. Met name een complot dat pleit voor de New World Order en het behoud van elitaire machtsposities. De westerse media houden zich hier afzijdig van. Iedereen die maar een beetje denkt aan een complot (een besloten groep mensen die in het geheim een bepaald doel nastreven) wordt weggezet met alu hoedjes of weggezet als gekkie. Iedereen die maar een een beetje kritisch is wordt zo uitgeschakeld. Aan de andere kant zijn er ook complot theoristen die nooit het officiële geloven en direct zoeken naar alternatieve verklaringen. Het belang van kritisch en sceptisch nadenken gaat dus van twee kanten uit. Sceptisch zijn over complot theoristen en complottheorieën en sceptisch zijn over de officiële berichtgeving en de massamedia. Het is soms lastig om daar tussen in een genuanceerd debat te voeren over feiten en waarschijnlijke theorieën, omdat het debat snel op vooroordelen tot polarisatie leidt. Je bent bij voorbaat of voor of tegen een complottheorie. Dat is niet goed voor de objectiviteit en betrouwbaarheid van de media. Maar het vertroebeld ook feiten, theorieën en oprechte nieuwsoverdracht van media producenten naar de nieuwsconsument.

http://topdocumentaryfilms.com/conspiracy-theory/

Hoe objectief zijn de westerse media eigenlijk. Zijn deze media nog wel betrouwbaar of passen we een bepaalde tunnelvisie toe die past binnen ons eigen denkkader? Nemen journalisten te makkelijk verhalen over van spindoctors zonder deze echt goed te checken? Bekende voorbeelden zijn de kunstmatige reconstructie van het vallen van het beeld van Saddam Hoessein, de vermeende massavernietigingswapens in Irak, de olie besmeurde vogels in de Golfoorlog uit Alaska en het ‘dramatische’ verhaal van Iraakse soldaten, die 52 baby’s uit couveuses haalden en ze op de koude grond lieten sterven.

Officieel had het ziekenhuis 2 couveuses en was het verhaal door een actrice (Nayirah bekentenis) in scene gezet. De baby’s waren dood gegaan omdat de verpleegsters en doktoren stopten met werken of het land uit gevlucht waren. Maar ook onze eigen gerechtelijke dwalingen zijn voorbeelden van tunnelvisie, vooropgezette plannen om iemand onterecht te beschuldigen en het zoeken naar daders die niks te maken hebben met criminele delicten. De MSM (mainstream media) hebben een taak om hier objectief over te berichten. We kunnen constateren dat dit jarenlang niet gedaan is. Momenteel worden andere theorieën voor de 9/11 aanslagen nog steeds door Phillipe Remarque (eindredacteur Volkskrant) weggezet als complottheorieën voor gekkies.

http://www.universiteitvannederland.nl/college/waarom-moet-je-niet-geloven-wat-in-de-krant-staat/

Andere verklaringen voor de 9/11 aanslagen worden snel weggezet als complottheorieën. Maar hebben onderzoekers en journalisten dan ook goede argumenten en feiten om deze complottheorieën te weerleggen of nemen we ze gewoon direct aan als complottheorie. Moeten wij vragen  over de houdbaarheid van het fractional reserve banking systeem niet gewoon gaan onderzoeken in plaats van negeren of als vanzelfsprekend aannemen. In welke mate onderzoeken de westerse media wat er gebeurd tijdens de Bilderberg conferenties?

Picture

Als we terug kijken op de geschiedenis dan zijn er zeer merkwaardige maar ook machtige families betrokken tijdens belangrijke gebeurtenissen. Is het niet een beetje vreemd dat je de beschrijving van deze gebeurtenissen wel terug vindt in de open media als Youtube, maar de westerse ‘officiële’ media zich opvallend stil houden? Wat is de rol van het zionisme, de VN (Europees olie imperialisme), skull and bones, CIA (Operation Mocking bird, Maffia, Opium oorlogen, Operation Paperclip, Operation Northwoods, Prins Bernard, Illuminati, anonymous, vrije metselaars, The New World Order, Trilateral Commission, Council of Foreign Relations, de moord op J.F. Kennedy, vermeende zelfmoord Adolf Hitler, ‘uitschakelen’ Osama Bin Laden, link (Prescott) Bush en Hitler, Ufo’s, rol van dubieuze multinationals (Hugo Boss, Coca Cola met Fanta, Ford, I.G. Farben, IT&T, IBM etc.) en de 9/11 aanslagen?

Worden grote wereldomvattende beslissingen gemaakt door een kleine elitaire groep van zeer machtige families (de New World Order, Illuminati, vrijmetselaars) of ontstaan grote gebeurtenissen en mondiale afspraken vanuit bottom up overleggen? Kortom: zitten er machtige invloedrijke personen achter de complotten of zijn deze complottheorieën stuk voor stuk bedacht door mensen met waanideeën?

Zijn het allemaal complottheorieën of schuilt er een kern van waarheid in. Vergt het niet ten minste de moeite om onderzoek te doen naar deze machtige families (Rothschild, Warburg, Schiff, Rockefeller, Morgans, Bush) in relatie met het westerse wereldsysteem waarin wij leven? Of blijven wij onverschillig de dingen accepteren van de westerse media. Een verdere uitdieping van mogelijke complottheorieën levert in ieder geval een ander perspectief  op de wereldgeschiedenis.

Of het de volledige feitelijke weergave is weet ik niet, maar vragen stellen is altijd beter dan kwesties negeren of meteen wegzetten als complottheorie. Al zijn vele complottheorieën  zeker wel nader onderzocht en is de ene theorie meer waarschijnlijk dan de andere theorie. Maar nu nemen we vaak belangrijke gebeurtenissen aan als ultieme westerse waarheid terwijl er nog veel onduidelijkheid is over hoe zo’n gebeurtenis tot stand is gekomen. We zijn bang voor de dogmatische ultieme waarheid propaganda van extreme moslim fundamentalisten. Maar de westerse media kijken zelf ook zeer selectief naar belangrijke wereldgebeurtenissen. We kijken vooral naar de gevolgen, de oorzaken en de geschiedenis doet er vaak niet zo toe. Wat dat betreft hebben de westerse media ook wel wat boter op het hoofd. We vinden ons zelf erg verlicht en het westen kent ook wel degelijke een periode van verlichting, debat, onderzoek, kritische benadering, maar dat neemt niet weg dat wij ook heel gekleurd reageren op actualiteiten en ernstige gebeurtenissen. Op dit moment worden mensen die complottheorieën aanhangen bijna direct gezien als ‘verward’, geestesziek of psychotisch zonder dat er ook maar 1 psycholoog of psychiater onderzoek gedaan heeft naar de individuele casus. Zullen we eerst onderzoek doen naar de feiten, argumenten en mogelijke relaties die een complottheorie bevestigen of weerspreken of gaan we van te voren alle complottheorieën wegzetten als waanideeën? Complottheorieën worden vaak weggezet als duistere waanzinnige ideeën van bepaalde gekkies, die mensen willen vermoorden of streven naar werelddominantie. Maar een complottheorie is eigenlijk niks meer dan een geheime bijeenkomst van ogenschijnlijke invloedrijke personen die streven naar een collectief doel. Daar hoeft niet perse een kwaadaardig doel achter te zitten. Al lijkt dat vaak wel zo omdat deze invloedrijke personen in het geheim opereren. Waarom zou je anders in het geheim iets willen bespreken? Complottheorieën zijn van alle tijden.

In januari (2015) drong Tarik Z. (19 jaar) het NOS gebouw binnen en probeerde 10 minuten uitzendtijd af te dwingen voor waarschijnlijk een Anonymous oproep aan de Nederlandse bevolking. Nu is het sowieso niet handig om met een nep pistool een gebouw binnen te dringen. Het is ook niet goed te praten. Maar de gehele journalistiek zet de jongen meteen weg als verward of gestoord. Terwijl de psychiatrie hier over gaat en niet de journalistiek. De journalistiek zou moeten gaan over de motieven, maar die zijn meteen in de doofpot gestopt. De journalistiek verzaakt haar onderzoekende taak door iemand meteen verward te noemen. De politiek en media richtten zich daarna voltallig op de veiligheid van het gebouw in plaats van de motieven van Tarik Z. Wetten om de veiligheid op te schroeven en de burgerrechten tijdelijk op te heffen worden vaker ingevoerd na complottheorieën of vermeend dreigend gevaar.

Tarik Z. probeerde op een niet legitieme wijze de bevolking te waarschuwen voor het manipuleren van de media door de NOS/Ericsson door middel van catching en fiber. Het vertragen en bufferen van data waardoor ‘live’ uitzendingen gemanipuleerd kunnen worden. De NOS zou zich voordoen als belangrijkste en betrouwbaarste presentator van het nieuws. Maar het regisseren en monteren werd gedaan door het Amerikaanse Fox, zo’n beetje de meest eenzijdige en minst betrouwbare ‘nieuws’ zender. Volgens Tarik werkt de NOS als een inlichtingendienst die het eerste beschikking heeft over het nieuws en door middel van vertragingen en fibers het nieuws kan manipuleren en via afgetapte internetverbindingen en streaming diensten belangrijke vergaderingen zoals in de Tweede Kamer afluisteren. Daarmee beschikt de NOS over een zeer machtig wapen: manipulatie van de massa en de media.

http://achterdesamenleving.nl/toespraak-tarik-z-gijzeling-nos-vrijgegeven-door-de-advocaat/#.Vc3-YDYVjmQ

De massa neemt achteloos aan dat de mainstream media kritisch en objectief zijn. Dat valt behoorlijk tegen als je echt naar de feiten kijkt. Het is überhaupt de vraag of media objectief kunnen zijn.

http://achterdesamenleving.nl/10-grote-leugens-van-de-mainstream-media/#.Vc4CcjYVjmQ

Daarnaast wijst Tarik Z. op de werking van ons geldsysteem dat volstrekt buiten alle media gehouden wordt. Met name het systeem van fractioneel bankieren waarbij de elite via rente profiteert van de massa.

Marinus van der Lubbe, een Nederlandse zwakbegaafde jongen werd opgepakt en vermoord door de Nazi’s vanwege de brand in de Reichstag. Na de brand en het oppakken van de ‘communistische’ Marinus werd de Reichstagsverordnung ingevoerd. Een ‘tijdelijke’ noodwet die Hitler de volmacht gaf over Duitsland. Hitler kon hierdoor de parlementaire democratie afschaffen en een dictatoriaal regime opzetten. Na de aanslagen van 11 september voerde Bush jr. de patriotact in. Via Prism en Tempora kon Bush/Cheney vergaande ‘veiligheidsmaatregelen’ nemen en alle gegevens van burgers screenen. Op vliegvelden werden alle burgers uitgebreid gescreend. De macht van de regering op de persoonlijke vrijheden van burgers werd hierdoor enorm groot. De rechterlijke macht werd gedeeltelijk buitenspel gezet. Op dit moment (juni 2015) heeft de Amerikaanse Senaat een aangepaste binnenlandse veiligheidswet aangenomen. De USA Freedom act. Inlichtingendiensten mogen nu niet meer willekeurig mensen afluisteren in Amerika (wel in de rest van de wereld). Om gegevens van telecombedrijven in te zien heb je nu eerst toestemming van de rechter nodig. Afluisteren mag nog steeds, maar de gegevens blijven bij de Telecombedrijven en gaan niet rechtstreeks  naar de NSA. Naderend gevaar voor de natie is een goed ‘instrument’ om de controle op burgers te vergroten. Er is veel draagvlak voor het aanscherpen van de veiligheidsmaatregelen en het inleveren van persoonlijke privacy. De patriotact en 9/11 is daar misschien wel het bekendste voorbeeld van.

 

 

 

 

 

Geschiedenis False Flags, preemptive wars etc.

Iam Flemmings:

Operation Mockingbird:

Operation Paperclip:

HAARP Techniek: veroorzaken aardbevingen zoals in Nepal http://www.ibtimes.co.uk/illuminati-mind-control-hurricanes-conspiracy-theories-follow-haarp-1448711

Black hand:

Black Water: privatized war. https://www.youtube.com/watch?v=mvRCSz0LjMM

Motorbendes (Hells Angels, Bandidos, No Surrender, Satudarah) http://nos.nl/artikel/628825-motorbendes-wie-is-wie.html

Wikileaks: Julian Assange:

Edward Snowden:

Skull and Bones (1842):

Albert Pike:

Walt Disney FBI informant/Hitler:

De ontsnapping van Hitler en Bormann naar Argentinië:

Aliens en Ufo’s: Reptilians

2008 crash inside job

Chemtrails: https://www.youtube.com/watch?v=RD2lABk16qE

Opkomst IS: apocalypse en Kalifaat: https://decorrespondent.nl/2757/Zo-bestrijd-je-IS/357612860319-4076938e

Advertenties