Een nieuw monetair bank- en geldsysteem vanaf de 17de eeuw gebaseerd op geld creatie: fractional-reserve banking

Een nieuw monetair bank- en geldsysteem vanaf de 17de eeuw: van geldwisselaars naar centrale banken

oprichting bank.PNG

In Nederland werd in 1609 de eerste ‘centrale bank’ opgericht: De Amsterdamse Wisselbank. Holland was het centrum van de wereldhandel met de gulden als wereldmunt. Amsterdam was de hoofdstad van goudsmeden en geldwisselaars. De Amsterdamse Wisselbank was de ‘toezichthouder’ van de waarde en kwaliteit van de verschillende gouden en zilveren munten. De voornaamste taak was het garanderen van een stabiele munt en het voorkomen van valse munten in de geldcirculatie. Wanneer klanten munten inwisselden voor waardebewijzen kregen ze een premie van 5%. Er was veel vertrouwen in de bank en in het geld, omdat burgers en de stad Amsterdam garant stond voor de spaartegoeden. Gedeponeerde gelden konden niet in beslag genomen. Ook bracht de bank geen bankpapier uit. Tegenover elk gestort bedrag stond een giraal tegoed: een girobank. In eerste instantie was het een wisselbank en geen grootschalige kredietverstrekker. Winst ontstond door het wisselen van edelmetalen. Wereldwijd was de gulden een wereldmunt vergelijkbaar met de dollar op dit moment.

de gouden eeuw.PNG

Tussen 1634 en 1637 brak de tulpenmanie in Nederland uit (Utrecht). Een ongekende hausse in tulpenhandel waar het vooral om de speculatie in prijs en opties in tulpen ging en niet meer de tulpen zelf als product. In 1637 steeg de prijs tot 10 keer het jaarsalaris van een ervaren vakman. Iedereen werd rijk door de stijgende prijzen. Daarna stortte de eerst geregistreerde speculatiebubbel in. Men bleef met waardeloze papieren zitten.

tulpenmanie 2.PNG

In 1794 kwam naar buiten dat de Nederlandse Wisselbank massaal blanco kredieten had verstrekt aan de VOC. Het was het begin van de val van de bank. In 1820 sloot de bank voorgoed de deuren. Bovendien verloor de Republiek de economische en militaire dominantie aan de Britse dynastie (zeemacht en kolonies) en later door de financieel-militaire overwinning van het Britse Rijk op Napoleon (Waterloo) en de vroegtijdige industrialisatie en bancaire financiering van de economie. Koning Willem I (Frederik) moest vanaf 1813 een bijna failliete republiek (continentale stelsel, Napoleon) ombouwen naar een welvarende industriële Koninkrijk (naar Engels voorbeeld).  Op 30 november vertrok hij uit Londen naar Nederland (Scheveningen) om Nederland te moderniseren (invoeren grondwet 1814, Staten-Generaal, oprichting Rijksmunt in Utrecht en verzorgen krediet via De Nederlandse Bank). Geopolitiek vormde Nederland en de toevoeging van de zuidelijke staten (Belgie) een veiligheidsbuffer voor Engeland tegen eventuele nieuwe Franse Agressie.

industrialisatie en het koningshuis

In 1644 werd de tweede wereldwijde centrale bank opgericht: de Zweedse Riksbank (rijksbank). Centrale banken werden opgericht door vermogende ondernemers (inbreng van startkapitaal en aandelen). Het monopolie van geldcreatie kwam te liggen bij de centrale private bankiers. Het gecreëerde geld (verstrekte kredieten) werd gedekt door de belastingbetaler met nationale belastingen. De rendementen waren voor de bankiers, de risico’s waren voor de burgers (belastingbetalers).

bank of england.PNG

Vanaf 1689 regeerde Stadhouder Willem III van Oranje  over de republiek der zeven verenigde Nederlanden, Ierland en Engeland. In Schotland stond hij bekend als Willem II. In 1694 richtte Willem III de Bank of England op en verzekerde hij zijn steun aan de bankiers. Eigenlijk was het een wederzijdse deal waarbij Stadhouder Willem III recht op de Engelse Kroon kreeg (glorious revolution) in ruil voor het geldscheppende recht voor een aantal private bankiers binnen de Bank of England (centrale bank). Hierdoor kwam het monetaire systeem grotendeels in handen van een aantal (veelal joods-Duitse) private bankiers. Met name de Rothschild familie (voormalige Bauer familie) kreeg een enorme sterke positie binnen het economisch en financiële systeem door geld te lenen aan de Koningshuizen (Napoleontaanse oorlogen en alle oorlogen daarna). Tot op heden bestaat de heersende elite uit bankiers, koningshuizen en multinationals waarin de Rothschilds feitelijk maar ook symbolisch een belangrijke rol spelen.

http://achterdesamenleving.nl/de-top-van-de-geldpiramide-de-rothschilds/#.Wo06C-ciHIU

Op 25 maart 1814 richtte Koning Willem I  De Nederlandse Bank op (vanaf 1914 een centrale bank). Nederland was bevrijd van Napoleon (Wellington, Willem I en II) en de Britse, Angel Saksische financiële blauwdruk kon uitgerold worden in Nederland en in België (uitrol industrialisatie en de macht van de nieuwe financiële bankierssector). Nathan Rothschild was een van de eerste Rothschild telgen die enorm profiteerde van de Engelse financiële dominantie en de militaire overwinning van Wellington. Tot in de 20ste eeuw spelen de Rothschilds een belangrijke rol in de mondiale maar ook de Nederlandse financiële sector. Maar altijd op de achtergrond. De rol van de Rothschilds wordt momenteel vooral uitgelicht in de alternatieve media. De rol is ook minder groot geworden door de globalisering en concentratie van geld in de financiële sector.

rothschild rockefellers.png

Bij de ABN AMRO (vanaf 1999) en Rabobank (joint venture, 2008) is David de Rothschild commissaris en heeft dus nog steeds een belangrijke positie in de bankensector in Nederland. Hoor je de massamedia natuurlijk nooit over. Wereldwijd spelen de Rothschilds op de achtergrond via fondsen, stichtingen en specifieke posities (adviseurs, commissariaten, overnames, privatiseringen) nog steeds een belangrijke rol in de bankenwereld.

http://www.ninefornews.nl/de-ijzeren-greep-van-bankiershuis-rothschild/

Koning Willem Alexander bekleedt nog steeds een functie bij De Nederlandse Bank (Koning Willem I was de oprichter van DNB). Momenteel zijn de aandelen vanaf 1948 van De Nederlandse Bank in overheidshanden. Al zijn er wel veel vraagtekens te plaatsen bij de overdracht van private eigenaars naar de publieke sector (de staat). De Nederlandse Bank mag genationaliseerd zijn, maar de raad van Commissarissen wordt gekozen door nog steeds dezelfde elite en de voormalige aandeelhouders. De macht en zeggenschap over de geldcreatie is in handen van dezelfde elite (Oranjes, Fentener van Vlissingen familie, Frits Bolkenstein/Shell, E. Kist/ING, G.J. Kleiserlee/Philips  etc.). Het wordt duidelijk dat de RvC. van DNB in handen is van het grootkapitaal en de multinationals. Of een controlerende instelling op ons geld (geldstelsel en geldcreatie) in handen is van de staat of private eigenaars maakt in dit geval dus weinig uit. Multinationals, bankiers en het Koningshuis bepalen nog steeds grotendeels de besluitvorming over ons geldstelsel via de Rvc bij DNB. Bovendien is er een grote mate van financiële ongeletterdheid bij burgers. De vraag aan een willekeurige voorbijganger hoe ons geldsysteem werkt, hoe geld gecreëerd wordt en wat geld is, zal grotendeels onbeantwoord blijven.

geldcreatie.jpg

http://www.hetknp.org/2010/09/21/van-wie-is-de-nederlandse-bank/

Bovendien ziet of wil bijna niemand zien wat het effect van rente is en hoeveel rente wij keer op keer maar betalen aan bankiers. Uiteindelijk zorgt rente ervoor dat het systeem implodeert. Dat is geen probleem voor de banken omdat wij, de samenleving keer op keer deze banken redden. Banken privatiseren de lusten (bonussen, toplocaties, enorme gebouwen, financieel rendement, opties, etc.), maar socialiseren de lasten (zodra het mis gaat betaalt de overheid en dus de belastingbetaler het redden van de banken en de rente op rente die wij structureel betalen uit geld geschapen uit niets). Ook stroomt geld of kapitaal van de arme mensen (mensen met schulden) naar de rijkere mensen (mensen met kapitaal). Op die manier blijft ongelijkheid altijd bestaan. Je wordt niet rijker door te werken (arbeid) maar rijker door bezit (kapitaal) op te sparen.

http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/update-hoe-eerlijk-is-ons-huidige-economische-systeem-eigenlijk/

Elitaire deel van de Joodse gemeenschap vaak aanwezig in de financiële sector of handel.

Historisch gezien was een groot deel van de joodse gemeenschap aangewezen op banen in o.a. de financiële sector, bankiers, diamanthandel, goudwisselaars etc. Het heffen van rente was een lange tijd verboden binnen de christelijke  (katholicisme) en islamitische leer (nog steeds). Van Rome mochten de joden heel veel dingen niet (gildes, overheidsfuncties, militaire dienst). Hierdoor bleef de handel en het woekeren (woekerrente) over als bron van inkomsten. Joden hebben binnen de leer minder problemen met woekeren (voortdurend groeien ten koste van iets anders), want de rijkdom zal via god de mens dienen. Het nieuwe testament beschrijft al het wegsturen van joodse geldwisselaars (elite) in de tempel van god door Jezus. Het verhaal staat symbool voor het conflict tussen verschillende religieuze opvattingen over geld, hebzucht en soberheid. Ook de kruisiging van Jezus door de joden wordt vaak gebruikt om het antisemitisme goed te praten. Als ik een zeer anti-Israël stuk had willen schrijven, deels gebaseerd op de Khazaarse joodse historie, deels op geldcreatie en deels op occulte gruwelheden, waarin de Khazaarse joden en de Rothschild familie bij uitstek als kwaadaardige maffia wordt afgeschilderd dan zou het er zo uitgezien hebben (zie onderstaande linkjes):

Wat we zeker weten is dat het Khazaarse Rijk bestaan heeft. Dat een deel van het Rijk zich bekeerd heeft tot het jodendom, in oorlog was met het Russische Rijk, verslagen werd bij Kiev en zich in ghetto’s in Europa verspreidde. Probleem is dat een deel van de geschiedenis uitgelicht wordt en in de schoenen geschoven wordt over een hele bevolkingsgroep.

khazaria.PNG

De diaspora (verspreiding van joden in Europa en Azië, later in Amerika) van de joden zorgde voor een verspreiding van de joden over de hele wereld. De joden assimileerden zich vaak niet, omdat ze trouw bleven aan hun eigen tradities. De ‘inheemse’ bevolking accepteerde dit ‘eigenaardige’ gedrag vaak niet. Hierdoor werden joden vaak als zondebok weggezet. De pogroms richten zich dan ook op deze joodse ghetto’s. Binnen deze ghetto’s gingen de joden zichzelf ontwikkelen binnen de vaak beperkte banen in de ‘lugubere/dubieuze’ financiële sector. Via geldcreatie kregen een aantal elitaire joden zoals de Rothschild (Bauer) familie enorme invloed in de financiële sector. Binnen deze families en connecties met koningshuizen werd de financiële macht omgezet in geopolitieke macht. Met later ook veel invloed in de media en tal van andere terreinen. Deze invloed konden ze ook aanwenden om de Staat Israël te financieren (Knesset) gebaseerd op het Zionisme (terug verlangen naar een joods huis). Geopolitieke belangen speelden hier een grote rol met name het vinden van olie in het Midden-Oosten. Religieuze belangen (het beloofde land) speelt wellicht een bijrol, maar kon goed gebruikt worden als motief, net als de slachtofferrol na de Tweede Wereldoorlog.

rothschilds knesset 2.PNG

Dit soort links beschrijven complotten die gebaseerd zijn op een deel van de waarheid. Fictie en feiten worden met elkaar verbonden tot een geopolitieke visie. Naast politieke en financiële belangen speelt religie en levensovertuiging hierin een grote rol. Het leidt ook tot complot theorieën, die niet allemaal bij voorbaat 100% waar of onwaar zijn. De waarschijnlijkheid ligt in het midden en dient eigenlijk onderzocht te worden. Politieke, financiële en religieuze belangen spelen hierin een grote rol.

Binnen de christelijke en islamitische traditie is armoede eerder een deugd en zal de rijkdom via de kerk of moskee verdeeld worden. In de praktijk blijkt dat geheel niet aan de orde te zijn. Kijk alleen maar al naar de rijkdommen van het Vaticaan en de familiaire olie-sjeiks in het Midden-Oosten. Binnen het jodendom is de herverdeling en het beroep op verdeling van rijkdom minder aan de orde. Deze cultureel religieus maatschappelijke opvattingen hebben ervoor gezorgd dat enkele joodse families enorme rijkdommen konden vergaren in o.a. de financiële sector. Deze families acteerden vaak in het geheim, trouwden met eigen familieleden en leefden in joodse ghetto’s. Zo bleef het verdiende kapitaal binnen de joodse families. Deze uiteenzetting geeft slechts een verklaring waarom er antisemitisme is. Antisemitisme is eigenlijk een onduidelijk containerbegrip. Momenteel heb je vele joodse identiteiten die verbonden zijn met het land, het volk, seculiere en religieuze identiteiten, orthodoxe, liberale joden, de joodse geschiedenis, zionistische joden, joods mysticisme, kabbalah, anti zionistische joden, joden van Marokkaanse, Palestijnse, Ethiopische afkomst, socialistische joden, marxistische joden, communistische joden (kibboets), kapitalistische joden, joodse haviken, joden met een ander geluid en nog vele vele andere joodse identiteiten. De joodse identiteit is allang niet meer alleen verbonden met religie of het terugverlangen naar een joodse staat of eigen joods huis. Momenteel zie je wel nog veel mensen met een joodse identiteit die werkzaam zijn in de financiële sector en grote joodse enclaves in belangrijke financiële metropolen zoals New York. Deze kapitaalkrachtige joodse gemeenschap heeft nog steeds veel invloed in de politiek, media en de financiële sector. Religie speelt een marginale rol.

zionisme.PNG

Na de oprichting van de Staat Israël (1948) overheerst een zionistische meerderheid gesteund door de Amerikaanse Staat in Israël. Dat levert veel conflicten op in het omliggende gebied waarin de meerderheid anti-zionistisch is. Niettemin hebben deze joodse ultra rijke families grote invloed gehad binnen de financiële sector en de bancaire sector in het bijzonder. De combinatie met de kapitalistische (neo)liberale stroming (na 1848) en het koningshuis (voor en na 1848) heeft gezorgd voor elitaire clustering van kapitaal- en machtsposities, waarin de centrale private bank een centrale rol in de economie en de maatschappij heeft gekregen. De Rothschild hegemonie, de FED, de Wallstreet bankiers en het zionisme staan symbool voor deze joodse elitaire rijkdom.

wall street jews 2.PNG

Naast deze rijkdom leefden vele joden in extreme armoede, in ghetto’s en zijn vaak slachtoffer van discriminatie, uitbuiting en segregatie. Joden worden vaak als zondebok beschouwd omdat bepaalde joden vasthouden aan tradities en dus ‘anders’ zijn. Veel orthodoxe joden stellen zich hierdoor buiten de maatschappij en trekken zich terug binnen de joodse gemeenschap. Deze uiteenzetting gaat nadrukkelijk niet over antisemitisme, maar over het ontstaan van de financiële sector en het ontstaan van de machtige positie van banken binnen onze samenlevingen. We kunnen niet ontkennen dat joden door hun historische achtergrond bij betrokken zijn geweest. Maar we kunnen ook niet alle verschillende joodse identiteiten over 1 kam scheren. Zelfs met het zionisme kun je dat niet. Veel joden zijn juist slachtoffer van deze generalisaties. Het splijt de joodse samenleving en de staat Israël een zeer sterk gepolariseerde staat. Niet alleen tussen Palestijnen en Joden, maar tussen allerlei verschillende groeperingen en Joden onderling. 

https://moneycrisis.wordpress.com/tag/joden/https://moneycrisis.wordpress.com/tag/joden/

In deze uiteenzetting belichten we de rol van de banken in de samenleving.

Hoe werkt het banksysteem, wanneer is het systeem van fractioneel bankieren ontstaan, hoe werkt het geldsysteem. Welke belangrijke instituties regelen ons geldsysteem en welke belangen hebben ze? Hoe dienen ze onze maatschappij of dienen banken wel onze samenleving? Moeten banken niet gewoon zorgen voor dat we ons economische verkeer op een stabiele wijze kunnen regelen of doen banken eigenlijk nog veel meer dan dat? En waarom betalen we bankiers eigenlijk zoveel bonussen en zitten ze in de grootste en duurste gebouwen? Zijn banken een onderdeel van een groter systeem dat draait om geld en machtsposities?

 

1). Parasiteren banken op de samenleving via het systeem van geldcreatie? Of hebben banken een duidelijke maatschappelijke rol te vervullen?

2). Hoe is de machtspositie van banken ontstaan en hoe oefenen banken macht uit op de samenleving

3). De petrodollar en de Amerikaanse hegemonie op ons economische systeem.

4). Het einde van Bretton Woods. Opkomst China, einde van de Amerikaanse hegemonie op de wereldeconomie.

5). Ineenstorting van het huidige monetaire systeem. Een systeem gebaseerd op een schuldeneconomie en oneindige geldcreatie.

6). Van winstmaximalisatie en oneindige economische groei naar meer duurzame en weerbare systemen.

Een volledig overzicht van geldcreatie en de geschiedenis van banken, de goudstandaard, de papierenstandaard en de invloed van de goudwisselaars en de internationale bankiers.

 

Advertenties

5 gedachten over “Een nieuw monetair bank- en geldsysteem vanaf de 17de eeuw gebaseerd op geld creatie: fractional-reserve banking”

 1. De essentie is heel goed verwoord. Af en toe wat speculatie over historische feiten. Maar grotendeels raakt het de kern van onze al maar groter wordende bubble economie, met de enkele superrijken aan de macht al sinds Willem III in de 17e eeuw.

  Het geeft wel een soort onvermijdelijke toekomst van totale wereldslavernij

  Like

 2. Nog niet tot in detail gelezen en video’s bekeken, maar dit is een prachtig stuk! Legt de pijnpunten van ons financiële systeem bloot. Het geloof in de vrije markt was in voor 2000 al verloren. Niet dat ik uitgesproken links ben, maar ik vind wel dat bepaalde basisvoorzieningen niet in private handen zouden moeten zijn/komen. Drinkwater bijvoorbeeld. Ook extreem ongelijke verdeling is in mijn ogen onrechtvaardig en zou bestreden moeten worden. Progressieve belasting (tot 99%) zou hierbij een hulpmiddel kunnen zijn. Zoals dit stuk (bijna boekwerk) aantoont, moet de financiële sector in dienst staan van de maatschappij en niet andersom.

  Erg interessant is ook het vraagstuk of menselijke arbeid op de huidige schaal nu wel houdbaar is met de huidige en toekomstige technologie. Steeds meer mensen staan ‘aan de kant’ en dit aantal zal alleen maar groeien. Alleen nog maar werk aan de absolute top en aan de voet.Of dit erg is, is maar de vraag. Zelfvoorzienendheid gaat een pré worden. Het energievraagstuk is eigenlijk geen vraagstuk; dat gaat zich vanzelf oplossen mede dankzij figuren als Elon Musk. Er is een natuurlijke bron die nog lange niet is uitgeput; de zon. Zowel direkt als indirect (getijden, wind etc). Maar een grotere uitdaging zit er in de verdeling van tastbare bronnen zoals bijvoorbeeld voedsel en delfstoffen.

  In de jaren zestig werd een toekomst geschetst waar machines het werk zouden doen en de mensen veel meer vrijheid zouden krijgen. Nu, een halve eeuw later is de 40 urige werkweek nog steeds de standaard en is de rijkdom oneerlijk verdeeld met een kleine groep superrijken en een uitgeklede (zogenaamde) middenklasse waarvan 1 op 6 moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen. Nu hebben we het in Nederland nog erg goed (de meeste Nederlanders beseffen niet eens hoe goed we het hier hebben) en zijn we een erg rijk land. Maar de scheuren beginnen nu echt wel te ontstaan.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s