J.F.K., Prins Bernard en Willem Oltmans

Willem Oltmans:

Willem Leonard Oltmans is/was een Nederlandse journalist (1925-2004) die tegen de zin van de Nederlandse overheid in (Joseph Luns, minister buitenlandse zaken) president Soekarno van Indonesie interviewde. Ook bepleitte Oltmans een overdracht naar een soeverein Nieuw-Guinea. Oltmans werd door de Nederlandse Staat als landverrader beschouwd en werd door de minister van buitenlandse zaken Joseph Luns op alle mogelijke manieren tegengewerkt. Oltmans had wereldwijd belangrijke internationale contacten met o.a. Kennedy. Via Kennedy en prins Bernard voorkwam Oltmans een oorlog om Nieuw-Guina tegen de zin in van Luns die de Nederlandse zaak in Nieuw-Guina bepleitte. Hierna werkte de Nederlandse Staat zoveel mogelijk tegen. In 2000 won Oltmans de zaak tegen de Nederlandse Staat en kreeg een schadevergoeding van 8 mln gulden. Oltmans schreef vele boeken, memoires en dagboeken. Ook speelde hij een rolletje in de film JFK (Oliver Stone) als Baron de Mohrenschildt over de moord van president Kennedy. Mohrenschildt werd als rijke Texaanse oliebaron in verband gebracht met de CIA en het complot van Lee Harvey Oswald.

John (Jack) Fritzgerald Kennedy:

Kon Lee Harvey Oswald John (Jack) F. Kennedy zonder hulp vermoorden of speelt er meer op de achtergrond? Heeft Oswald Kennedy uberhaupt neergeschoten? Wie profiteert van de moord op J.F.K.?

J.F.K. Plaza Man

Belangrijkste spelers:, Oswald, Edgar Hoover (FBI, president), Prescott Bush, Averill Harriman, Lyndon Johnson (president en vice president), Richard Nixon, George Bush sr., CIA (Howard Hunt, Richard Helms, Allen Dulles, Frank Sturgis), Jack Ruby Maffia (Sam Giancana, Santos Trafficante,Carlos Marcellos, Tony Accordo). Cuba (met name de Cubaanse ballingen), tussenpersonen (George De Mohrenschildt), criminelen (James Files),

Warren Commission officiële conclusies versus alternatieve complottheorieën.

Er zijn vele vele vele complottheorieën over de moord op J.F.K. Van uiterst bizarre theorieën over ufo’s en aliens tot zeer waarschijnlijke theorieën: Oswald was een labiele CIA dubbelspion die tevens gebruikt werd als zondebok voor de moord op J.F.K. als dekmantel voor de CIA. Er is veel onduidelijkheid over bijna alles, met name over het bewijsmateriaal. Wel is het duidelijk dat er gerommeld is met het bewijsmateriaal, dat de FBI en de CIA veel bewijs heeft achtergehouden en dat belangrijke verdachten en getuigen niet verhoord zijn. De officiële versie van de aangestelde Warren Commissie onder andere geleid door Allen Dulles (ontslagen CIA directeur door J.F.K.) gaat uit van een pro Cubaanse Lee Harvey Oswald met communistische sympathieën, die in zijn eentje verantwoordelijk is voor de moord op J.F.K. Het is een lonely wolf verhaal, waarbij de schuld volledig bij Lee Harvey Oswald ligt.

De officiele versie van de Warren Commissie lijkt zeer onwaarschijnlijk te zijn. Vanuit de schutterspositie is het nauwelijks mogelijk om drie rake schoten achter elkaar te lossen en binnen dezelfde tijd te herladen, voorbereiden en ongezien weer weg te komen in een zeer korte tijd. Dat is wereldwijd nog geen enkele schutter gelukt. Ook niet de best getrainde scherpschutters. De inslag van de kogel zou aan de achterkant van het hoofd van Kennedy moeten zijn als Oswals alleen geschoten heeft. Het hoofd zou bij de inslag dan ook voorover moeten hellen. Op de video is duidelijk het tegenovergestelde te zien. Ook zie je bij de autopsie dat er duidelijk gemanipuleerd is met het lijk van Kennedy. Een driehoekig lapje voor op de schedel is dichtgenaaid door een arts die nog nooit een autopsie had uitgevoerd op het belangrijkste lijk van de eeuw. Dat betekent dat de uiteindelijke dodelijke kogel van voren is gekomen door een andere schutter. Oswald kon de moord dus nooit alleen hebben gepleegd.

Gezien de enorme lijst van vijanden van Kennedy is dat ook heel waarschijnlijk. Kennedy was een president die een meer rechtvaardige, minder corrupte, een minder crimineel, minder nepotistisch en een meer pacifistisch beleid voerde (al was dat ook enigszins wat schijnheilig door zijn eigen enorme seksuele driften en banden met de maffia). Het beleid van John F. Kennedy en Robert F. Kennedy (minister van justitie) maakte een einde aan al oud bestaande machtsstructuren tussen de CIA, FBI, Maffia, Olie en Bankensector. Het zette veel kwaad bloed bij rechts conservatief, crimineel Amerika. Het brak deze machtsstructuren af waardoor er veel intern verzet kwam. Het is ook enigszins wat ironisch gezien het feit dat de Kennedy’s precies op deze wijze aan de macht gekomen zijn. Joseph Kennedy (vader Robert en John) werd rijk via de illegale whiskey smokkel met hulp van de Maffia. J.F.K. werd president door een minimum verschil aan stemmen die gekocht zijn via de Maffia in Chicago (kopen stemmen via vakbonden geleid door de Maffia).

Na de mislukte inval in de varkensbaai (operation Mongoose) kwam Kennedy erachter dat de CIA veel te veel op zich zelf stond en vele ongeoorloofde illegale acties achter de rug van de president uitvoerde. J.F.K. ontsloeg CIA Allen Dulles en beperkte de slagkracht van de CIA door het verschuiven van de macht van de inlichtingendienst naar het leger. De activiteiten van de CIA werden zo lam gelegd. Eigen CIA projecten moesten nu direct verantwoordelijkheid afleggen aan de president.

De FBI werd jarenlang gerund door J. Edgar Hoover. Hoover was een extreem rechts racistisch personage die slecht kon opschieten met de veel linksere jonge nieuwe progressieve president. Hoover speelde een zeer belangrijke negatieve rol in de J.F.K. zaak. Hoover was vooral uit op zoveel mogelijk kleine successen. Met name de jacht op linkse communisten vond hij belangrijk. Hoover stak weinig tijd in de aanpak van de georganiseerde misdaad (Maffia). Hoover had daarbij toegang tot zo’n beetje alle relevante informatie. Hierdoor kon hij makkelijk mensen onder druk zetten. Hoover was daarnaast bevriend en de buurman van vice president Johnson. Zowel Johnson als Hoover hadden een hekel aan de Kennedy’s. Ze konden elkaar belasten met negatieve informatie. Hoover was in het geheim homoseksueel, Kennedy kende vele vele seksuele escapades en Kennedy had Johnson nodig voor een meerderheid aan stemmen in Texas. Zowel Hoover als Johnson zagen de Kennedy’s het liefst zo snel mogelijk vertrekken uit het Witte Huis.

In eerste instantie was de Maffia heel tevreden met een Kennedy in het Witte Huis. Joseph Kennedy had jarenlang gehandeld met de Maffia (Whiskey Smokkel) en had via de Maffia stemmen gekocht. De Maffia voelde zich dan ook enorm verraden toen Robert Kennedy de strijd tegen de Maffia aankondigde. De mislukte whiskey smokkel van Joseph Kennedy kan een aanleiding zijn voor de breuk tussen de Kennedy’s en de Maffia. Robert Kennedy’s strijd tegen de Maffia ging gepaard met het opdoeken van de activiteiten van de CIA. De CIA en de Maffia hadden jarenlang samengewerkt. Met name in Cuba werden grote illegale casino’s gerund door de Maffia onder toezicht van de CIA. Het einde van de Batista regering (gesteund door de CIA) en de Castro revolutie maakte daar een einde aan. De strijd en de angst voor het communisme nam toe en rechts conservatief Amerika vroeg om harde militaire maatregelen. Kennedy voerde juist een pragmatisch, meer pacifistisch, diplomatiek beleid, dat door veel conservatieve Amerikanen en instanties als soft werd gezien. Met name door de Cubaanse Ballingen die zich niet gesteund voelden na het afblazen van een militaire operatie op Cuba en een mislukte operatie die halfslachtig werd uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de president.

Kennedy had niet alleen vijanden bij de CIA, FBI, Maffia, Cubaanse ballingen gemaakt. Kennedy werd gehaat door bijna heel rechts Amerika. Winstgevende vaak illegale of semi illegale sectoren werden lamgelegd. De staalindustrie, de olie industrie en de bankensector konden niet meer rekenen op belastingvoordelen, ongeoorloofde prijsverhogingen via monopolieposities, subsidies en verdere presidentiele steun. Deze sectoren hadden jarenlang enorme winsten kunnen maken ten koste van het volk (oligarchen, monopolie posities etc.). In Dallas (Texas) kwam Kennedy in het centrum van het kapitalistische netwerk (Petroleum club, Bush dynastie, Rockefellers, etc.). Kennedy verminderde niet alleen de macht van de staal en olie-industrie, maar stelde ook een ander financieringssysteem in via de Executive order 11110. Deze presidentiele order verminderde de macht van de invloedrijke FED bankiers.

De militaire lobby groepen en het militaire industriele apparaat voelden zich flink bedreigd door het nieuwe pacifistische beleid van Kennedy. Amerika kon juist economisch enorm groeien door een enorm militair apparaat. Was er een economische crisis, geen probleem, voer de oorlogsdreiging op en produceer zoveel mogelijk wapens. het bekende recept tegen een crisis: oorlog. Na de WOII voerde Amerika het defensie budget alleen maar op. Alleen tijdens de Kennedy periode nam het budget af. Dat betekende dat het militaire bedrijfsleven veel orders kwijt raakten en het militaire apparaat niet meer grotendeels gefinancierd werd door de Amerikaanse overheid.

Waar voorheen Hoover (FBI) en Dulles (CIA) nog vooral via vriendjes politiek samenwerkten met de oude grote kapitalistische machthebbers en de onderwereld (Maffia) streden de Kennedy’s nu juist tegen deze oude machthebbers. De moord op Kennedy kende vele vele motieven. Waar verschuiving van grote machtsstructuren misschien wel het belangrijkste motief was. Een lonely wolf actie van Lee Harvey Oswald wordt hierdoor wel erg onwaarschijnlijk. Oswald had nauwelijks iets te winnen. Alleen rancune kon zijn motief zijn. Wat al een bijzonder motief is gezien de gematigde pragmatische opstelling van Kennedy jegens Cuba en het communisme. De belangen van de gevestigde kapitalistische rechtse macht en Maffia waren velen malen groter. Oswald had niks te winnen bij de moord op de president. De oude machthebbers alles.

Lyndon Johnson (vice president) was de persoon die meteen profiteerde van de moord: hij werd president en overwon zijn minderwaardigheidscomplex als vice president. Hoewel hij wel enkele linkse beleidsmaatregelen invoerde (burgerrechten voor de zwarte Amerikaanse bevolking) viel hij wel Vietnam binnen. De moord op Kennedy betekende ook het begin van de oorlog in Vietnam en het opschroeven van het defensie budget. Ondanks een aantal linkse maatregelen (Johnson was democraat) werd er vooral veel oude maatregelen in ‘ere’ hersteld. Vriend Hoover kon het bewijsmateriaal geheim houden en werd in ere hersteld, de strijd tegen het communisme door de CIA en FBI bleef volop doorgaan, de Maffia kreeg weer een vrijbrief voor illegale praktijken, de executive order 11110 werd niet uitgevoerd en de Amerikaanse olie en staal industrie en het militaire apparaat floreerde. De Amerikaanse oorlogsindustrie draaide overuren. Tot dat de financiering van deze oorlogen onhoudbaar werd en Nixon afstand moest doen van de gouden dollar en er onbeperkt en ongedekt geld bij ging printen voor nieuwe oorlogen (1971). Door de Watergate affaire kwamen er ook nieuwe complotten boven drijven. Vooral de inmenging en de afluisterschandalen van de CIA kwamen aan het licht. E. Howard Hunt bleek een belangrijke enforcer te zijn voor de CIA. Nixon moest aftreden en Howard Hunt vrij kopen om te voorkomen dat het volledige complot bekend werd.

Nixon is eigenlijk een loopjongen van de Bush familie. ‘Opgeleid, en voorgedragen’ door Prescott Bush. Gesteund door de CIA onder George H. Bush. Bush heeft zijn rol van directeur van de CIA altijd ontkend. Nixon, Bush en Hunt hebben zijn ook vergeten wat ze deden tijdens de moord op Kennedy. Zeer merkwaardig en ongeloofwaardig want bijna iedereen weet wat die deed op het moment van de moord. Politiek heeft de Bush familie altijd een hele grote rol gespeeld in de olie industrie (Zapata oil) en de bankensector (Harriman, Union Banking Company). Prescott Bush heeft sterke relaties met het nazi regime gehad. Net als andere grote Amerikaanse industrielen, heeft Prescott Bush  met name sterke banden met Fritz Thyssen gehad voor de financiering van het Derde Rijk. Binnen het geheime genootschap Skull and Bones worden interne contacten geworven met een zeer strikte geheimhoudingsplicht. Een soort van Omerta die je niet toevalligerwijs ook ziet bij de Maffia. George Herbert Bush is de grote spil in het netwerk. Zijn vader bereidde het werk voor door het aanwijzen van de juiste rechtse mensen op de juiste plekken onder meer via geheime genootschappen. George Herbert Bush is opgevolgd door George Walker Bush (president), momenteel is Jeb Bush (zijn andere zoon) presidentskandidaat.

 

Prins Bernard

Bijna elk land heeft wel een bepaalde persoonlijkheid die nationaal als internationaal een dubieuze rol heeft gespeeld op het politieke vlak. Prins Bernard is onmiskenbaar daar het prototype van.

Prins Bernard is de vertolking van een persoon die zich laat leiden door macht en geld en internationale invloedrijke netwerken in dubieuze sectoren. Prins Bernard was geen deugniet, prins Bernard deugde niet.

Zijn lidmaatschap aan de NSDAP, contacten met corrupte dictatoren, spion, stagiaire IG Farben, aannames van steekpenningen (lockhead), wapenhandel, staatsgrepen (Indonesië, 1950), nazivluchten naar Argentinië (KLM), ongelimiteerde honger naar geld, olie en grondstoffen, vriendschappen met beruchte bankiers, maakt hem meer dan alleen een deugniet. We hebben Bernard voorgeschoteld als sprookjesprins die als held moest fungeren van de WOII. Juliana was op leeftijd en op zoek naar een prins. Bernard moest zijn adellijke familie status in stand houden en was op zoek naar geld. Bernard groeide op in de periode uit de Weimarrepubliek van bittere armoede, nauwelijks kansen, enorme inflatie en een drang naar het nazisme, net als zijn vrienden.

Na de WOII werd Prins Bernard voorgespiegeld als een held en redder van het Nederlandse Koninkrijk. Dat komt ten eerste ook omdat de media en ons volk daar graag zelf in wil geloven. Niemand zat te wachten op de waarheid en wat er nu precies echt gebeurd is. We willen de narigheid uit de WOII ook zo snel mogelijk vergeten en de westerse liberale overwinning vieren. Dan willen we de betrokkenheid met wapenhandelaars, steekpenningen, nazivluchten en staatsgrepen niet zien.

Cabaratiers schilderen Bernard nu meestal af als een oude man met een enorm Duits dialect die vooral olifanten afschiet. Maar dat is maar het topje van de ijsberg. Bernard had invloedrijke lugubere vrienden waar hij vooral zelf van wil profiteren via steekpenningen over belangrijke posities. Zo stelde hij voor om stadhouder van Nederland te worden als Hitler de overwinning zou behalen. Zou hij onderkoning willen worden van Indonesië door middel van een staatsgreep in 1950 (tegen Soekarno). Op het Buitenhof regelde Bernard de wapenhandel met wapenhandelaar Moses Wolf. Het boek over Bernard als spion en nazi werd door de media doodgezwegen. Van Klinkenberg (de auteur) volgde de (smeer) geldstromen van de prins.

Geschiedenis False Flags, preemptive wars etc.

Advertenties