Joris demmink, deksel van de beerput?

Achter de bonnetjes affaire speelt veel meer, maar iedereen zwijgt bij het Ministerie van Justitie en parlementariërs tekenen voor een zwijgplicht. De Demmink/Baybasin zaak is daar een goed voorbeeld van. De zaak Demmink/Baybasin kan wel eens een kettingreactie vormen voor andere zaken die in de doofpot zitten, zoals de Teeven bonnetjes affaire. Een groot gevaar voor de OM VVD Minerva Elite.

http://www.boublog.nl/category/artikelen/justitie/baybasindemmink/

Zowel in de journalistiek als complotwereld is het belangrijk om de context in ogenschouw te nemen. In deze uiteenzetting bespreek ik de media, de bekendste complottheorieën en de context waarin wij de media en complottheorieën zien. En hoe een complexe wereld juist bijdraagt aan eenzijdige journalistieke berichtgeving en ridicule complottheorieën aan de andere kant. Door deze werkelijkheid te simplificeren wordt de wereld overzichtelijker en meer behapbaar. Bovendien levert een angstige wereld meer nieuwswaarde op waarmee je meer kranten of kijkcijfers trekt. Goed nieuws scoort niet. Daarnaast spelen diverse belangen een grote rol in de media. Op de achtergrond wordt er veel gelobbyt, bijvoorbeeld in de wapenindustrie, bankenindustrie, olie-industrie etc. Voormalige topmannen met een uitgebreid netwerk in de politiek, defensie, financiën zie je later lobbyen voor grote bedrijven. Dat is niet alleen in het buitenland het geval. Maar ook in Nederland.

Joris Demmink is  de meest geruchtmakende doofpot affaire. Een pedofilie chantage affaire waarin Frits Salomonson (oud advocaat van de Koningin), Opstelten een zeer dubieuze rol gehad heeft binnen het ‘Minerva’ netwerk over een pedofilie zaak: ontucht met minderjarige jongens (Turkse minderjarige jongens, Pinokkio Bar, Anne Frank Plantsoen). Het wordt door het OM stelselmatig in een doofpot gestopt. De absolute waarheid is moeilijk te achterhalen. Dat de mensen binnen het doofpot allemaal dezelfde netwerken hebben en in hetzelfde circuit zitten  is wel feitelijk vast te stellen. Vooral het Leidse Corps Minerva speelt een belangrijke rol in de vorming van het netwerk. Het old Boys netwerk wordt binnen Minerva gevormd. Het is een old boys VVD netwerk waarbij ministers, politici, staatssecretaris de top/hoogste ambtenaar van het OM, Demmink de hand boven het hoofd houdt.

De zaak Demmink staat niet op zich zelf en houdt verband met Turkijke  waarbij de Koerdische Baybasin onterecht in Nederland vast zit voor moord en drugshandel. Ook in deze zaak houdt het ministerie van Justitie belangrijke banden tussen Turkije en Nederland in de doofpot, waarbij Demmink betrokken is.

Haagse complotten vanaf 1930 van Bernard tot Demmink

Opvallend is dat de doofpot cultuur binnen het OM bijna rechtstreeks verband heeft het Leidse Studentencorps Minerva. Een neoliberale rechtse studentenclub waarbij iedereen elkaar de hand boven de hoofd houdt. Iedereen beschermd elkaar. Zwijgplicht is de norm. Een soort van Omerta. Dat is ook het eerste wat je geleerd wordt tijdens de ontgroeningen. Je staat voor je mede corpslid. Naast de complottheorieën,  waarbij Minerva de basis vormt voor de pedofiele elitaire netwerken (vergelijkbaar met Skull and Bones aan Yale) zijn er ook andere geluiden waarbij Joris Demmink juist slachtoffer is geworden van de complotten, roddels, geruchten over vermeende pedofiele netwerken. Opnieuw zien we hier verschillende waarheden. Wat we wel vast kunnen stellen is dat er veel in een doofpot wordt gestopt, waardoor DE waarheid niet boven tafel komt. Het is opmerkelijk dat deze OM VVD bewindslieden elkaar allemaal goed kennen vanuit Minerva, elkaar zien in dezelfde uitgaansgelegenheden (o.a. de pinokkio bar, elkaar uitnodigen voor reisje, uitgaan in gaybars in New York). Met homoseksualiteit is niks mis. Maar kindermisbruik van Turkse jongens en andere vermeende minderjarige slachtoffers is zeer betreurenswaardig en voor een secretaris generaal in overheidsfunctie bij het OM onbestaanbaar. De vraag is in hoeverre deze verdenkingen juridisch aantoonbaar zijn en in welke mate het OM hierin onafhankelijk opereert. Zeker gezien het feit dat de hoogste bestuurder van het OM zelf verdachte is en politici (Henk Krol) voor een zwijgplicht moest tekenen. Teeven zou van de Demmink zaak zijn levenswerk maken. Maar staakte zijn levenswerk toen hij staatssecretaris werd. Het lijkt erop dat Teeven is teruggeroepen door de Minerva elite.

het subtiele voordeel van minerva corpsballen

Veel meer weten dan ze zeggen. Dat is kenmerkend voor de zwijgcultuur en de doofpot affaires van de laatste 15 jaar OM. Ard van der Steur, Joris Demmink, Willem Alexander, Ivo Opstelten, Mark Rutte (geen Minerva wel Leiden), Sybrand van Haersma Buma, Koningin Beatrix, prinses Juliana, Prins Constantijn, Laurens Jan Brinkhorst, Alexander Pechtold, Nout Wellink zijn allemaal lid geweest van Minerva in Leiden. Leiden staat al redelijk bekend als zeer rechts elitair corpsballen club. Het is dus niet zo verwonderlijk dat deze leden elkaar de hand boven het hoofd houden. Juist het wegstoppen van essentiële informatie of het nu klopt of niet zorgt voor complottheorieën. Iedereen die zich afvraagt waarom er nu zoveel gekkies met alu hoedjes in onze samenleving zijn, moet zich eerst eens afvragen hoeveel informatie bewust onder de pet wordt gehouden door elitaire machtsblokken. Daar ligt namelijk de oorzaak van het ontstaan van complottheorieën. Je kunt complotten vrij eenvoudig uit de doeken doen door transparant te zijn en goed (zo onafhankelijk mogelijk) onderzoek te doen. Dat gebeurt niet als een heel machtsblok (VVD – Minerva – OM) elkaar de hand boven het hoofd houdt. Dat zie je terug in de IRT affaire, Teeven bonnetjes zaak, MH17 vliegtuig aanslag, de Demmink/Baybasin affaire, de pedofilie netwerken etc etc.

Joris Demmink slachtoffer van complottheorieen – volkskrant