The New World (dis)Order

Nieuwe Wereldorde: wereldwijde elitaire schaduw regering; Albert Pike, Round Table, Trilateral Commission, de Council on Foreign Relations en het Vaticaan.

albert pike.PNG

In de wereld van de complottheorieën legt Albert Pike uit hoe een nieuwe wereld orde uit chaos ontstaat. Op 15 augustus 1871 schreef Albert Pike (Amerikaanse Generaal en vrijmetselaar 33-graad) een brief naar zijn Italiaanse collega Mazzini waarin hij zijn visie over de wereld beschrijft. Albert Pike werkte aan een programma waarin de wereld zou verkeren in een totale chaos. Uit deze chaos (wanorde) zouden de wereldleiders een absolute totalitaire machtspositie creëren: De Nieuwe Wereld Orde. Albert Pike stelde voor om achter de schermen via spionagediensten, banken, politici en geheime genootschappen drie wereldoorlogen te initiëren.

  • In WO I werd de macht van de Russische Tsaren doorbroken en creëerden de communisten chaos waaruit een nieuwe orde voortkwam. De communisten (Trotski en Marx) kregen financiële steun vanuit het Rothschild imperium (Illuminati), waarmee ze later landen, klassen en gemeenschappen tegen elkaar konden opzetten (tegen het nationalisme en kapitalisme).
  • In WO II moest het fascisme het zionisme versterken zodat de zionisten een eigen staat konden bouwen. Israël. De holocaust versterkte het internationale schuldgevoel en vanuit humane redenen instemmen met de joodse staat Israël.
  • In WO III stoken inlichtingsdiensten islamitische volkeren op tegen Israël waardoor er een internationaal conflict ontstaat. Dat zou leiden tot een apocalyptische strijd tussen de Arabische volkeren en de politieke zionisten, wat leidt tot grote volksopstanden en chaos. De strijd zou zorgen voor een enorme fysieke, spirituele, mentale en economische uitputting. Een ideaal scenario voor het uitroepen van een absolute heersende wereldorde.

Hoewel de brief van Albert Pike aan Mazzini nergens gevonden is en de citaten van Albert Pike niet toetsbaar zijn, komen de wereldoorlogen wel dichtbij de realiteit. Maar zonder feitelijke brief is dat ook makkelijk achteraf te beredeneren. Hoogst waarschijnlijk noemt Pike wel de wereldoorlogen maar zijn de verdere details toegevoegd door andere schrijvers op een later moment (zoals William Guys Carrs book uit de jaren ’50: pawns in the game). William Guy Carr – Albert Pike De kans is groot dat de brief een hoax is en opgeblazen wordt door complotdenkers. Het blijft altijd de vraag of de wereld nu wel of niet geregeerd wordt door de vrijmetselaars bankiers (Rothschild – Rockefellers) of dat we zelf gaan over onze samenleving via democratische besluitvorming.

Wat is de The New World Order?

kennedy.PNG

Gedachten over een nieuwe wereld orde zijn niet nieuw. Elk groot rijk probeert een bepaalde wereldorde te creëren. Geopolitieke en militaire macht zijn de voor de hand liggende instrumenten, maar technologie en economie spelen een steeds belangrijke rol, zowel voor intrinsieke machtsuitbreiding als externe factor hoe de wereld steeds meer verbonden raakt waardoor nieuwe machtsverhoudingen ontstaan. Deze globale machtsvorming valt samen met een bepaalde ideologie die gevormd wordt binnen elitaire geheime genootschappen zoals de Trilaterale Commissie, Council on Foreign Relations, Bilderberg Conferenties, The Round Table. Henry Kissinger en Rockenfeller zijn twee van de voornaamste personen die internationaal deze neoliberale ideologie uitdragen en de top van de elite vormen. Prins Bernard heeft een belangrijke rol gespeeld als oprichter van de Bilderberg conferenties. Het verbinden van Trans Atlantische vrije handel en geopolitieke banden na de WOII vormde daarvoor de belangrijkste reden. Op de achtergrond had Bernard vele financiële deelbelangen, een groot (corrupt) netwerk en probeerde hij het nazi verleden uit te wissen.

Ontstaan Round Table: Cecil Rhodes en Alfred Milner

Carroll Quigley  Beschreef de verschillende zijden van de spelers van de Round Table zonder te weten dat ze onderling veel met elkaar te maken hadden.

https://monetairehervormingennu.wordpress.com/2014/12/04/de-round-table-en-de-cfr-council-on-foreign-affairs-2/

The New World order streeft naar 1 wereldregering, 1 wereldmunt (Special Drawing Right) 1 wereldsysteem en 1 wereld ideologie. Je hoort er in de media alleen nooit iets over, het proces volgt dan ook stapsgewijs. Bovendien krijgt de gemiddelde burger er niks over te horen in het onderwijssysteem en is de gemiddelde burger meer geïnteresseerd in entertainment en sport en websnacks. Het leven is al ingewikkeld genoeg.

 

Vanaf de jaren ’70 zijn  verschillende georganiseerde instituties en multinationals door de globalisering alleen maar in proportie toegenomen. Supranationale organisaties opereren op een wereldwijde schaal en vormen met zijn allen op verschillende terreinen een wereldregering: de Wereldbank, IMF, de NAVO, de VN, de WHO, het IPCC, Unicef, het Internationale Strafhof zijn hier voorbeelden van. De vraag is in welke mate de ‘Illuminati’ hierin een rol spelen of dat nieuwe technologische middelen (internet, nieuwe distributie- en communicatiesystemen) zorgen voor supranationale organisaties?

Wel zie je vaak de symbolen van de vrijmetselaars en Illuminati terug komen in de logo’s van de grote corporaties zoals McDonalds, Kentucky Fried Chicken, Kellog’s en Starbucks en hebben vrijmetselaarsleden ook vaak een belangrijke positie in deze grote mondiale organisaties. Mensen die veel macht hebben verkregen in de olie industrie en het bankwezen hebben vaak al een heel groot netwerk en zitten op een positie waar ze iets belangrijks willen doen voor de wereld. Het gaat dan niet alleen meer om geld verdienen, maar geschiedenis schrijven, een naam vestigen. Het uitdragen van een bepaalde ideologie, opvattingen valt dan vaak samen met het oprichten van fondsen, bijeenkomsten, conferenties, leerstoelen, stichtingen etc.

foundations.PNG

De oprichting van grote supranationale organisaties (de nieuwe wereldorde) kan verschillend uitgelegd worden. Binnen de westerse modernistische ideologie leidt vooruitgang, internationalisering, nieuwe technologie automatisch tot meer vooruitgang, meer economische groei, meer vrijhandel, democratie en nieuwe internationale wet- en regelgeving. Deze vooruitgang wordt als a priori goed gezien en behoeft nieuwe supranationale organisaties die vaak top-down georganiseerd zijn. De nieuwe wereld orde (supranationale staat) weet wat goed voor u is, want de nieuwe wereldorde zorgt voor nieuwe technologie, innovatie, nieuwe producten die voor ‘iedereen’ toegankelijk zijn. Iedereen wordt gelukkig van meer economische groei, meer consumptie en meer producten.

supranational organizations.PNG

Tegenstanders zien deze nieuwe wereldmacht juist als bedreiging. Deze vooruitgang komt maar bij een hele kleine groep mensen terecht. De elite verrijkt zichzelf, de elite zorgt alleen goed voor zichzelf en is alleen geïnteresseerd in een sterke machtspositie. Je ziet het terug in besloten clubjes die in het geheim gaan over grote mondiale besluiten. Het gewone volk wordt hier vooral buitengesloten. De jaarlijkse Bilderberg conferentie is hier een goed voorbeeld van. Alleen de top van het bedrijfsleven, media, bankwezen, politici, academici wordt uitgenodigd. Tegenstanders voelen zich dus niet alleen buitengesloten, de massa, het volk wordt buitengesloten. De euro (de producten die je daarmee kan kopen) is vooral vrij duur geworden voor het volk en het geld stroomt naar de internationale markten. Het is dan ook niet raar dat populistische partijen enigszins reactionair zijn en terugverlangen naar het modernisme, de gulden, een homogene bevolking en de jaren 50 en 60 van duidelijkheid en zekerheid.

Je wordt alleen via een vaak hiërarchisch systeem toegelaten als je al denkt binnen dezelfde ideologie, via ballotage, of een goed netwerk met gelijkgestemden hebt. Het is dus niet zo verwonderlijk dat mensen dan geloven in complotten of een supranationale nieuwe wereld orde (NWO) die het leven voor de gewone mens bepaald. Het is niet zo heel toevallig dat de SP en PVV niks hebben met de EU. Dat zijn nu net de groepen die niet profiteren van economische groei, nieuwe technologische middelen, vooruitgang. Deze groepen zien de NWO als grote bedreiging. Vooral nationalistische populistische partijen profiteren van de angst voor grote supranationale machtsblokken. De rechtervleugel ziet de NWO als bedreiging voor de soevereine natiestaat, waarbij immigranten hun banen inpikken. De linkervleugel ziet de NWO als elitaire kapitalistische beweging die alleen goed is voor het bedrijfsleven, multinationals en het bankensysteem in leven houdt. Beide vleugels hekelen het elitaire hiërarchische systeem. Rechts zet zich af tegen de elite (grachtengordel en EU), links associeert zich eerder met gelijkwaardigheid en kleinere bottom-up initiatieven. Binnen het postmodernisme zie je ook een verschuiving van een homogene hiërarchische progressieve samenleving (modernisme) naar een heterogene horizontale georganiseerde structuur. In het postmodernisme zullen alleen verschillende stromingen en ideeën naast elkaar bestaan. De hiërarchische structuur zie je bijvoorbeeld nog steeds veel terug bij geheime genootschappen, organisaties waarin macht een belangrijke rol speelt, een meritocratie die goed meetbaar is. Mensen hebben behoefte aan hiërarchie, omdat hiërarchie staat voor een bepaalde duidelijkheid en een werkbare organisatiestructuur. Met hard werken kon je de top bereiken. Die hiërarchie werkt alleen niet zo goed in een postmodern tijdsbeeld waarin bijna alles onzeker en onduidelijk is. Door heel hard te werken bereik je niet per se de top meer. Veel dromen over deze meritocratie zijn ook ingestort. De Amerikaanse Droom is voor de hard werkende Amerikaan onbereikbaar geworden.

Internationaal zie je dat veel tribaal familiaire georganiseerde groepen geloven in complottheorieën en zich afzetten tegen de NWO. Dat gaat gepaard met een aversie tegen het westerse imperialisme en de petrodollar. Bovendien zijn deze tribale groepen al vaak zeer religieus georganiseerd, traditioneel gericht en bottom up actief via religieuze en familie banden. Multinationals hebben jarenlang deze groepen uitgebuit. Het progressief modernisme betekende uitbuiting van arbeid, uitputting van grondstoffen en gronden en een bedreiging van tradities, religies, normen en waarden en een homogene cultuur. Het is dan ook niet zo vreemd dat veel jonge moslims, rappers en mensen die buiten de samenleving vallen zich erg verdiepen in complotten en de NWO. Op die manier kun je frustraties toewijzen aan een bepaalde schuldige. Of dat nu wel of niet terecht is, het geeft frustratie wel een gezicht.

De piramidestructuur

De organisatie van de orden, vrijmetselaars, maffia, Skull and Bones, Illuminati, triaden, geheime sociëteiten bestaat uit een piramidestructuur. Slechts de top (het alziende oog) beraamd de grote plannen voor de hele wereld.

illuminati.PNG

Het fundament of de mensen met de laagste rangen hebben meestal geen flauw idee van wat de top van plan is. Ze nemen deel aan een groep omdat ze graag ergens bij willen horen, het spannend is om bij een geheime sociëteit te zitten of omdat het goed is voor het netwerk (economische of relationele banden).  Binnen de groep is de hiërarchie sterk. Je kunt deels opklimmen door goede daden te doen (vrijmetselaars) of juist met criminele activiteiten (maffia, triaden) of door occulte zaken (Skull and Bones). Tot op een hoogte kun je niet verder in de hiërarchie, omdat de top van de geheime orden binnen bepaalde familiebanden blijft. Zo blijft het geheime wereldorde plan ook beter bewaard binnen een zeer kleine groep: 30 tot 300 man. Deze top wordt dan ook uitgenodigd op de Bilderberg conferenties en de Bohemian Grove bijeenkomsten (Californië). De piramidestructuur zie je ook terug in de wereldwijd geplaatste obelisken.

Deze obelisken staan symbool voor vruchtbaarheid (de penis). Ze zijn opgericht door de vrijmetselaars en staan in New York, Vaticaanstad, Washington, Parijs en Londen. De obelisken staan ook symbool voor wie de macht uitoefent wereldwijd. De obelisken zijn ook vaak geplaatst in stadstaten met eigen machtsstructuren zoals het Vaticaan en Washington D.C. De macht van de Staat of de natie heeft daar geen invloed. De symbolen representeren ook mythologische figuren uit de Egyptische oudheid. De penis (obelisk) staat symbool voor de afgehakte penis van Osiris waaruit Osiris later weer zijn eigen lichaam opbouwt. Het vrouwelijke vruchtbaarheidssymbool representeert Isis.

Illuminati exposed and the new world order politics:

Council on Foreign Relations:

cfr.PNG

De Council on Foreign Relations (CFR) is opgericht in 1921 (David Rockefeller) en gehuisvest in New York. Het is een Amerikaanse denktank die mede schrijft over het buitenlandse beleid van de Verenigde Staten en de overige landen in de wereld. Op conferenties komen belangrijke internationale personen bij elkaar om het internationale beleid te stroomlijnen. Het netwerk wordt voornamelijk gedomineerd door het bankwezen (Rockefellers, Alan Greenspan, Geoge Soros, Paul Volcker, en de Neocons (Dick Cheney, Condoleezza Rice, Colin Powell, George H.W. Bush etc), geostrategen, senior politici, CIA-directeuren, media personages etc. De CFR streeft naar vrijhandel, verminderen van mondiale regelgeving voor multinationals en promoot globalisatie via economisch blokken (NAFTA, EU). De TTIP is daar een goed voorbeeld van. De CFR is ontstaan via fondsen van grote bedrijven (Carnegie, Ford, Rockefeller). Het is dus niet zo verwonderlijk dat deze CEO’s streven naar het behoud van hun machtspositie op het wereldtoneel. De CFR is daar een uitermate geschikt instrument voor. Op de achtergrond speelden John Foster Dulles, Eisenhouwer en Kissinger bijvoorbeeld een belangrijke rol in de CFR bij grote internationale operaties (Vietnam, verloop van de koude oorlog). De CFR houdt zich vooral bezig met het schrijven van geopolitieke rapporten, opleidingen en het schrijven van programma’s met buitenlandse zaken en het ministerie van defensie. De CFR staat bekend als een van de meest invloedrijke denktanks met grote geopolitieke invloed wereldwijd. Met als hoofddoel het Amerikaanse corporatalisme stimuleren. America Inc.

Op dit moment is Richard N. Haass voorzitter van de CFR. Haass was een voormalig midden oosten adviseur van George H. W. Bush (sr.)

Trilateral Commission:

David Rockefeller richtte in 1973 de Trilateral Commission op (TLC). De TLC stimuleert samenwerking tussen Noord Amerika, West Europa en Japan (westerse vrije markt). Daarbij streeft de TLC als denktank naar het verbeteren van internationale relaties met andere regio’s (met name de Oost-West situatie, koude oorlog). Zbigniew Brzezinski (The Grand Chessboard) formeerde de TLC. Bekende andere stichters zijn Alan Greenspan en Paul Volcker (beide voorzitters FED). De TLC krijgt kritiek van de rechtervleugel op het ondermijnen van soevereine nationale belangen en het streven naar 1 wereld order (geopolitiek als cultureel en economisch). De linkervleugel (Noam Chomsky) bekritiseert de TLC op het lam leggen van met name de jonge bevolking zodat ze beter gehoorzamen aan het staatssysteem en minder kritisch zijn op het systeem.

trilateral commission.PNG

Zowel de CFR als TLC streven het doel van zoveel mogelijk vrije markt na. De vraag is natuurlijk of dat echt vrije markt is of het in stand houden en uitbreiden van de corporatocratie waarbij vooral grote bedrijven profiteren. In beide commissies zitten vooral mensen op gevestigde posities die specifieke overheidsbelangen, financiële belangen maar vooral eigen belangen vertegenwoordigen. Het eigen belang nastreven past ook in de westerse ideologie: individualisme, concurrentie, vrije markt en winstmaximalisatie. De ideologie is wel beperkt binnen de eigen afgebakende westerse zones. Al probeert het westen via geopolitieke, militaire en economische interventies wel deze ideologie uit te dragen naar niet-westerse landen. Dit zie je terug in de koude oorlog periode en de clash of civilizations (conflict tussen de westerse ideologie en de orthodox religieuzen). Het bankensysteem, het financieel systeem is daar bij uitstek een geschikt middel voor. Geld is schuld en macht, degene die deze macht kan afdwingen via een militair of politioneel apparaat is zeer invloedrijk

Vaticaan en de katholieke kerk:

 

De Katholieke kerk is via het Vaticaan historisch gezien altijd al een invloedrijke speler geweest. Vaticaanstad is een onafhankelijke stadstaat. Vergelijkbaar met Londen en Washington D.C. Met eigen regels en wetten, eigen regering en eigen politieke instituties. De centrum van de politieke en financiële macht is er gevestigd.

De Katholieke kerk met de ‘hoofdstad’ in Vaticaanstad is niet alleen heel machtig (het grootste geloof van de wereld), maar ook een van rijkste instituten ter wereld.

Alle drie stadstaten worden gerund als een corporatie. Londen regeert over alle overzeese kolonies (de Koning van Engeland), Washington over de Verenigde Staten als militaire enforcer over de wereld (als ‘voormalig’ kolonie van UK) en het Vaticaan regeert over de christelijke onderdanen. Op deze manier is de militaire, financiële en religieuze macht geconcentreerd in 3 a 4 steden: the city Londen, Wallstreet/Washington en het Vaticaan. Deze hiërarchie heeft dan ook weinig met transparantie en democratie te maken. Wallstreet is rechtstreeks een kopie van het financiële systeem uit Londen (oorspronkelijk overgenomen uit Amsterdam door stadhouder William III). Het Capitool in Washington refereert aan de architectuur van Vaticaanstad.

Het Vaticaan wordt ook vaak gelinkt aan geheime genootschappen zoals de Freemasons (connectie via Roberto Calvi en de P2 loge vrijmetselaars). Dat is ook niet zo raar want George Washington was een vrijmetselaar. Washington en met name het Capitool en diverse symbolen zijn gekopieerd of gebaseerd op het Vaticaan. Historisch gezien komen ook veel symbolen terug in zowel het Katholieke geloof en de vrijmetselaars. De zoektocht naar de heilige graal bijvoorbeeld.

Het Vaticaan staat niet alleen bekend om de schandalen met kindermisbruik. Het Vaticaan houdt ook een zeer geheimzinnig  boekhouding op na (met name door Roberto Calvi, Gods Bankier ). Het Vaticaan heeft via Calvi nauwe contacten met de Maffia. Is zeer actief in de VS. Registreert bijna alle Amerikaanse namen (o.a. met facebook). Werkt nauw samen met de CIA. Heeft een eigen inlichtingsdienst. Een eigen leger (de Zwitserse Garde). Vooral de Jezuietische afdeling (sociëteit van Jezus)  binnen het katholieke geloof speelt een grote rol in de Verenigde Staten.

Het Vaticaan en de Maffia

Je kunt je afvragen waarom het Vaticaan dit allemaal bij wil houden?

Als je eenmaal macht hebt wil je dat graag niet verliezen. Momenteel vrezen de oude machthebbers de nieuwste Paus Franciscus. Deze Paus maakt resoluut een einde aan de macht van de maffia (excommunicatie), lust naar rijkdom en bezit. Deze Paus (een Jezuïet) keert terug naar sobere waarden, streeft naar meer gelijkheid en maakt een einde aan het neoliberale gedachtegoed. De Paus ondervindt dan ook veel weerstand uit de  neoconservatieve hoek en de zeer orthodoxe katholieke stromingen.

 

Advertenties