Waarom nu een Associatieverdrag met Oekraine?

Associatieverdrag-Oekraine.jpg

De reden dat we op dit moment moeten stemmen over het associatieverdrag met Oekraïne is feitelijk omdat Geenpijl een referendum heeft aangevraagd. Anders was dit verdrag er geruisloos doorheen gegaan zonder dat een Nederlandse burger enig weet heeft van het verdrag. Maar waarom wil de regering en de Ja-stemmer zo graag een associatieverdrag? Het officiële verhaal is Europese waarden en betere handelsbetrekkingen. Het werkelijke verhaal komt neer op meer neoliberale waarden, meer macht aan multinationals, oligarchen en corrupte belastingconstructies met brievenbus firma’s in Nederland en weg sluis constructies via Cyprus en Panama. Het Ja-kamp zal daarbij ongetwijfeld goede bedoelingen hebben met een Ja-stem. Want wie wil er niet meer handel, meer democratie,  minder corruptie en Europese waarden? Maar bereik je dat met DIT associatieverdrag?

Nu zullen de effecten van het verdrag niet heel erg groot zijn voor zowel de Oekraïne en Nederland. Maar in mijn afweging van voor- en tegenargumenten wegen de tegenargumenten zwaarder. Met name als het gaat om de uitvoerbaarheid en afdwingbaarheid van de opgenomen artikelen binnen het verdrag. Op papier kun je hele ‘mooie’ dingen willen bereiken, maar in een zwaar corrupt land ligt praktijk en theorie ver uit elkaar. Dit referendum is een raadgevend referendum. Het is goed dat deze referenda gehouden worden omdat mensen zich kunnen uitspreken tegen wetten of verdragen die heel slecht zijn. Zo zou het goed zijn als mensen zich kunnen uitspreken over de TTIP. Ik en heel veel andere burgers vinden dit associatieverdrag heel slecht en dat is niet per se gebaseerd op de Geen Peil argumenten. Dit verdrag is niet goed voor de Nederlandse en de Oekraïense bevolking. Maar het verdrag is inhoudelijk ook niet goed, omdat je nauwelijks iets juridisch kunt afdwingen in een extreem corrupt land. Bovendien hoeven bedrijven zich pas na 5 jaar te committeren aan de ‘criteria’. Maar niemand zegt hoelang die overbruggingstermijn nu precies is en waar ze dan precies aan moeten voldoen. Het is slechts een wens die men uitspreekt. Om die wens uit te voeren heb je een sterke handhaver nodig. Precies datgene wat de EU niet is. De EU is nl. een absolute technocratie waarbij theorie, toetsing en praktijk ver van elkaar verwijderd zijn. En dat is misschien wel een terecht punt van de Geen Peil initiatiefnemers. Je kunt de EU kritiek nl. volstrekt negeren of serieus ter handde nemen. Feit is dat veel mensen de EU zien als technocratisch bolwerk dat ver af staat van de ‘gewone burger’. En dat de Europese wens en waarden ver af staan van de politieke en economische realiteit in de Oekraïne.

associatieverdrag-oekraine2.jpg

We kunnen dus net doen of Oekraïne met het associatieverdrag een heel Europees land gaat worden met Europese vrijheden, waarden en  een heel homovriendelijk land gaat worden. Blijkbaar geloven de progressieve partijen in Nederland dat ook, want die stemmen massaal Ja (ik ben zelf ook lid van zo’n progressieve partij). Maar wat zijn nu eigenlijk echt de consequenties en wat staat er nu echt in het verdrag? Zijn de partijen gebonden aan juridische overeenkomsten. Kunnen we de garanties op die Europese waarden waarborgen? Of is het pure speculatie en slechts een wens?

eu russia.PNG

Persoonlijk ben ik geen Thierry Baudet adept vanwege zijn nogal nationalistische standpunten. Ik zou meer zijn voor een internationale regionomie. Maar dat terzijde. Arno Wellens legt in dit filmpje goed uit aan de hand van de letterlijke tekst wat een Ja stem eigenlijk betekent:

We doen net of we heel erg bang moeten zijn voor de nieuwe Stalinist Putin. We willen niet beïnvloed worden door de Russische dictator. Maar hoe worden wij zelf eigenlijk beïnvloed door de neoliberale partijen?

Ook de SGP is niet bepaald voor het  referendum over het Associatieverdrag. Voorheen werd de SGP door Joshua Livestro (Stichting Stemvoor Nederland, gefinancierd door George Soros) aangespoord om voor te stemmen.

http://www.refdag.nl/opinie/sgp_ers_stem_tegen_bij_referendum_oekraine_1_971433

Soros heeft een hedgefunds van 22 miljard dat grotendeels belegd is in Oost-Europa. (de Quantum Group). Soros was ook verantwoordelijk voor een Britse beurscrash (black wednesday, 1992) en speculeerde tegen de pond in waarmee hij een miljard verdiende en de Britse bevolking 3.7 miljard verloor en veroordeeld voor handel met voorkennis (2002).  Nu het aandeel in het boren naar schaliegas in Polen wat tegenvalt (BNK Petroleum) is Soros opzoek naar nieuwe schaliegas gebieden in de Oekraïne. Dat is de reden dat Soros 200.000 euro steekt in de Nederlandse Ja-campagne. Het Oekraïense staatsbedrijf Naftogaz kan dan worden geprivatiseerd, opgeknipt en worden verkocht aan buitenlandse investeerders, waaronder Soros. Met andere woorden: de neoliberale waarden van olie en gas spelen een belangrijke rol in de Oekraïne. Deze economische fossiele belangen spelen bij geopolitieke conflicten bijna altijd een hoofdrol, maar worden verbloemd met de meer zachtere sociale en democratische Europese waarden. Maar uiteindelijk gaat het zoals elk conflict gewoon om olie en gas en zijn mensenrechten, dierenwelzijn bijzaak. Met dit verdrag los je homogeweld, kinderarbeid, dierenwelzijn niet op. Ook niet een beetje of stapje voor stapje. Grote fossiele belangen, daar gaat het om in Oekraïne. Een land met enorme schaliegas gebieden.

2015-12-29-17-08-46.oekraine-conflict-03b.jpg

http://www.refdag.nl/mobile/opinie/sgp_ers_stem_tegen_bij_referendum_oekraine_1_971433

BNK Petroleum is niet het enige oliebedrijf met belangen in de Oekraïne. In januari 2013 sloot Shell in Davos al een schaliegas deal met de Oekraïense regering over 8000 km2 in de regio tussen Kharkov en Donetsk (Russische gedeelte Oekraïne, waar oorlog is). In Texas sloot Rutte nog een deal met Chevron en Shell om Oekraïne te fracken. Shell geeft wel aan een time out in te stellen omdat ze de veiligheid van het personeel niet kunnen garanderen en de gaswinning in Oekraïne ‘definitief’ te staken. Maar dat heeft ook te maken met de lage olieprijs op dit moment. Bedrijfsmatig kan het nu nog niet uit om te fracken. Maar zal Shell dat ook vinden als de olieprijs weer lucratief hoog wordt en de veiligheid gegarandeerd kan worden. Heffen ze dan een time out op? Of blijft het een definitief besluit om niet te gaan fracken in de Oekraïne. Gezien de historie van Shell kan iedereen de optie van Shell wel voorspellen.

pijpleidingen oekraine.jpg

http://stopdebankiers.eu/het-valse-spel-van-rutte-en-shell-in-oekraine/

Het Ja kamp praat helemaal niet over de effecten van de handelsbetrekkingen in het associatieverdrag. Het gaat om meer handel, Europese standaarden, Europese normen en wetgeving. Maar die vage Europese waarden, die op geen enkele wijze afdwingbaar zijn worden ook nog eens nauwelijks genoemd, alleen dat er een dialoog over moet komen. Met een dialoog gaan we vast discriminatie en homogeweld oplossen. Homorechten zijn een bijzaak. Er zijn ook wel degelijk wetten aangenomen door het ‘nieuwe’ parlement over homorechten. Dat is ook goed als je ze kunt uitvoeren. Maar het gaat om een toename van fossiele handelsstromen en het bevorderen van grote multinationals in de industrie en landbouw. Daar wordt de Oekraïense bevolking niet beter van. De Oekraïense bevolking is straat arm omdat het land geregeerd wordt door oligarchen (de vrienden van Porosjenko). Als je echt de bevolking wil steunen moet je een einde maken aan belastingontwijking van de oligarchen, leningen, fondsen, subsidies verstrekken aan het maatschappelijke middenveld. Probleem is dat deze bevolking nauwelijks de middelen hebben om iets op te bouwen, rendement te maken of überhaupt productief te zijn. Zo zullen de meeste geldstromen terecht komen bij de oligarchen en multinationals.

http://925.nl/archief/2016/02/18/overzichtsartikel-zeven-broodnodige-verbeterpunten-aan-dit-schadelijke-associatieverdrag-met-oekraine-stem-nee/

porosjenko.jpeg

Het Associatieverdrag is alleen maar een legitimatie voor het in standhouden van deze multinationals en oligarchen. Leuk voor grote partijen die veel te besteden hebben. Maar niet voor de burgerbevolking zelf, die nog eens extra hard moet concurreren met andere Europese landen. Het verdrag wordt gesteund door neoliberalen die kansen zien voor multinationals (immers een potentieel afzetgebied van 45 miljoen mensen). en progressieve naïevelingen die zich laten verleiden door Europese waarden en homorechten. Maar niet kijken wat er daadwerkelijk in het verdrag staat. Het stimuleren van dubieuze fossiele en landbouw oligarchen die met dit associatieverdrag legitiem belastingen kunnen wegsluizen via Nederland en Cyprus met producten die niet voldoen aan onze Europese norm. Mochten de kleinere lokale bedrijven al mee willen doen dan kunnen ze niet meedoen vanwege  de strengere milieu en diervriendelijke normen in Europa. Je krijgt dus of minder hoge standaarden die wij niet in Nederland willen en oneerlijke concurrentie met Nederlandse boeren of de grote multinationals en oligarchen blijven over omdat ze wel in staat zijn om te investeren in betere kwaliteit en hogere Europese normen. Dit verdrag gaat daarin niks veranderen. Dat is ook niet de inzet. Wij zien historisch gezien vooral een nieuwe afzetmarkt van 45 miljoen mensen. Maar deze mensen zijn nauwelijks in staat om onze producten af te nemen. Mocht dat wel lukken, zullen ze de lokale ondernemers verdringen. Het land schiet er dus zelf niks mee op. Dat zien we overigens in bijna alle ontwikkelingslanden, waar de inkomensverschillen zonder uitzondering enorm toegenomen zijn.

http://925.nl/archief/2016/02/25/red-oekraine-stop-het-associatieverdrag-2a-miljardair-krijgt-eur-1026-miljard-eu-subsidie-koopt-megajacht-en-sloopt-onze-boeren-4/

Waarom nu het Associatieverdrag?

verdrag.PNG

Oekraïne haalt een groot deel van het inkomen via export uit Rusland. Oekraïne was de grootste en is in potentie een enorme graanschuur en erg belangrijk voor Rusland. Maar door de westerse boycotten, sancties houden deze exportstromen op en is Oekraïne meer aangewezen op Europese handel. De internationale handelsstromen zijn de geopolitieke wapens van de NAVO. Rusland zit in zwaar economisch weer door de lage olieprijzen, de eenzijdige economische structuur en heeft behoefte aan een goedkope graanschuur om de eigen bevolking te voeden. Bovendien liggen er interessante schaliegas gebieden. Maar door de sancties en boycotten zijn deze handelsstromen deels afgesloten door de inname van de Krim door Putin. Het westen en dus de NAVO (commander Breedlove) straft Putin via het associatieverdrag met dubieuze Europese corrupte oligarchen, in de media met structurele Putin Bashing voor het geopolitieke beleid dat Putin voert. Bovendien is Oekraïne een macht spel geworden van westerse grootmachten en westerse olieboeren in de Oekraïne zoals Burisma Holdings (Hunter Biden, zoon van vice president Joe Biden).

navo.PNG

Het associatieverdrag is dus een duidelijk onderdeel van de geopolitieke proxy-oorlog tussen Putin en het westen. Onderdeel van de Heartland Theory. Deze economische en geopolitieke proxy-oorlog kent geen winners onder de bevolking (inmiddels bijna 10.000 slachtoffers in een burgeroorlog). De bevolking wordt juist armer ten koste van de oligarchen (elite). In Oekraïne wordt de ene Russische corrupte leider (Janoekovitsj) vervangen voor de oligarchische corrupte westerse leider (Porosjenko). Het brengt de Oekraïense bevolking niet bij elkaar en via corrupte belastingparadijzen wordt de bevolking er ook niet rijker op.

http://925.nl/archief/2016/03/16/alexander-pechtold-neemt-giften-aan-van-zakenman-die-grote-belangen-heeft-bij-associatieverdrag-met-oekraine/

De VS trekt aan de touwtjes in de Oekraïne. De  Georgische oud minister-president Saakasjvili (met een Nederlandse vrouw) bestuurt nu bijvoorbeeld de Oekraïense regio Odessa. Een nogal merkwaardige beslissing, gezien het corrupte verleden van de oud president. Het is een goed voorbeeld van de proxy-oorlog. Saakasjvili is een vervend tegenstander van Moskou (oorlog Zuid-Ossetië), dus een logische Amerikaanse keuze (afgewezen in de VS voor een doctoraat). Dit soort aanstellingen bevordert eerder de tweestrijd in een land in plaats van dat het het land bij elkaar houdt. Saakasjvili komt met een Amerikaanse agenda van privatisering (met name de haven). De vraag is of de bewoners van de regio daar ook zo gelukkig mee zijn. Zal privatisering van het vastgoed en de haven ten goede komen aan de bevolking of de multinationals en bankensector?

porosjenko2.PNG

http://www.nrc.nl/handelsblad/2015/06/01/de-wonderbaarlijke-terugkeer-van-saakasjvili-in-1502133

Petro Porosjenko

http://925.nl/archief/2015/05/01/president-oekraine-wil-belastinggeld-van-nederland-en-ontduikt-zelf-belasting-via-nederland/

obama porosjenko.PNG

Wie is Petro Porosjenko nu eigenlijk en waarom wil hij Oekraïne leiden? Porosjenko is een zoetwaren fabrikant (cacao, Willy Wonka), geboren in Odessa en studeerde economie in Kiev. Porosjenko beschikt over een aantal auto en busbedrijven, een televisiekanaal en een scheepswerf en is een van de rijkste mensen ter wereld. In 2014 volgde hij de afgezette (Russisch georiënteerde) Janoekovitsj op. Porosjenko kiest duidelijk voor de west Oekraïense Amerikaanse kant. Met een voorkeur voor een lidmaatschap bij de EU en NAVO. Op dit moment is dat voor zowel de EU en de NAVO nog een stap te ver. Maar het associatieverdrag is een tussenvorm. Officieel ben je dan niet lid, maar als je de tekst letterlijk leest verschilt de inhoud weinig met een lidmaatschap. Juncker heeft de Oekraïne al genoemd als toekomstig EU-lid. De wat meer noordelijke landen waaronder Nederland waren daar tegen.Ook Porosjenko spiegelt zijn bevolking een EU-lidmaatschap voor.  Porosjenko verkoopt zich als gematigde president voor de vrede in Oekraïne. Maar houdt zich net als andere oligarchen gewoon bezig met belastingontwijking via Nederland, Panama en Cyprus.

http://925.nl/archief/2015/11/25/spreekt-onze-regering-petro-porosjenko-ook-aan-op-belastingontwijking/

Op 3 april werden de Panama Papers gepubliceerd. Daaruit bleek dat Porosjenko gewoon verder is gegaan met belastingontwijking. Hij ontkent dat uiteraard zelf. Maar dat is wat alle betrokkenen doen. De president van IJsland is inmiddels wel afgetreden.

panama papers.PNG

http://www.nrc.nl/nieuws/2016/04/04/panama-papers-de-belangrijkste-onthullingen-op-een-rij

http://www.trouw.nl/tr/nl/38754/Panama-Papers/article/detail/4275005/2016/04/03/Oekraiense-president-heeft-bedrijven-in-belastingparadijzen.dhtml

Militair (Oekraïense Nationale Garde) wordt de Oekraïne steeds meer ondersteund door Amerikaanse en Britse instructeurs en krijgt de Oekraïne steun via Amerikaanse wapenleveranties. Na het aantreden van Porosjenko is het geweld in de Oekraïne alleen maar toegenomen, is het land nog meer in economisch verval geraakt, is het land in handen van corrupte oligarchen en nemen de extreem-rechtse antisemitische groeperingen toe. Door corruptie en massale belastingontduiking via belastingparadijzen en brievenbus firma’s, is het land nauwelijks in staat om iets op te bouwen. Met dit associatieverdrag legaliseren wij die corruptie. We zeggen in het verdrag wel dat we de wens hebben om corruptie aan te pakken. Maar in de realiteit kunnen we dat niet afdwingen, we kunnen het alleen maar hopen. De kosten van het land stijgen door inflatie. Het BNP is de helft van Albanië (het armste land van Europa). Regionale verkiezingen worden gekocht met suiker en aardappelen (en speelgoed autootjes en handdoekjes). Oekraïne is een tweede Griekenland. Griekenland is vooral kapot gemaakt door de internationale bankierswereld (Goldman Sachs). Hierdoor kon het geen sterke nationale economie opbouwen, omdat het land gebukt ging onder schulden. Het land had ook al geen sterke economie.

Oekraïne gaat ten onder aan geopolitieke tweestrijd tussen de westerse machten en Putin. Zowel Oekraïne als Griekenland kunnen in potentie sterke economieën worden, zolang het maar geen speelbal wordt van internationale partijen die zich verrijken via corruptie en belastingontduiking en ondoorzichtige financiële producten. Ze moeten daarvoor wel drastisch de economie aanpakken. De Oekraïne gaat militair samenwerken met de EU en eigenlijk dus ook de NAVO. Dat zal het interne conflict in de Oekraïne versterken. Dat had je kunnen voorkomen door Rusland te betrekken bij zo’n verdrag.

NATO-Rusland.jpg

We zijn ook maar even vergeten dat in de Oekraïne de MH17 vlucht is neergeschoten. Dat het pro westerse regime in de Oekraïne uit het niets 4 kapotte radars had, waardoor het geen radarbeelden kon verstrekken. Amerika en het regime in Oekraïne konden de Nederlandse slachtoffers vrij eenvoudig direct na de aanslag meteen duidelijkheid geven. Deze duidelijkheid is bewust om geopolitieke redenen achterwege gelaten. Geen enkele betrokkene kon primaire radarbeelden leveren waaruit je kunt opmaken wie de potentiële daders zijn. Dat is toch absurd als je permanent je satellieten en radars op een conflictgebied hebt staan. Zou operation Sea Breeze er iets mee te maken hebben? Toch willen we Europese militaire ‘bijstand’ leveren aan dit regime. Zou het niet handiger zijn om daar iets duidelijker in te zijn? Of spelen er bepaalde geopolitieke belangen mee?

artikel 10.PNG

http://www.ravage-webzine.nl/2016/03/15/porosjenko-leidt-oekrainers-naar-de-afgrond/

Als we kijken naar de geldstromen: Follow the Money, kunnen we concluderen dat het verdrag gebaseerd is op neoliberale hervormingen. Het stimuleren van multinationals, het ondernemersklimaat en het socialiseren van de risico’s: bezuinigen op sociale voorzieningen. De corrupte oligarchen worden niet aangepakt en de inwoners zullen de bezuinigingen op de sociale voorzieningen nog extra voelen. Deze voorzieningen stonden al onder druk omdat de oligarchen belastingen wegsluizen naar Cyprus, Panama en Nederland. Maar het beleid van het IMF en de banken is vrij eenduidig: bezuinigen op de middenstand en belastinghavens voor multinationals. Waarom zou ervoor Oekraïne een ander beleid gekozen worden dan voor Griekenland? IMF voert al jaren het austerity beleid.

https://www.ftm.nl/artikelen/imf-oekraine

https://www.ftm.nl/artikelen/een-nee-tegen-het-associatieverdrag-is-een-ja-voor-europa-en-oekraine

Wat we nu nodig hebben is debat. Debat waar de elite niet op zit te wachten. Als het aan de elite lag was het associatieverdrag nooit ter discussie gesteld. Nu er leuke subsidies te verkrijgen zijn doen ze schoorvoetend mee. Maar de Ja stemmers zitten helemaal niet te wachten op stemmers want dat vergroot het opkomstpercentage en de kans dat het raadgevend referendum geldig wordt verklaard. Het liefst hadden ze überhaupt niet hier een referendum over gehad, maar dat kun je moeilijk verkopen. Een referendum blijft een democratisch instrument.

Je zou verwachten dat de meeste NAVO gelieerde partijen voor zijn. Zo is het HSSC bijvoorbeeld erg voor dit verdrag. Ook omdat ze 40.000 euro subsidie krijgen voor een Ja-stem. Geen enkel tegenargument wordt geaccepteerd, tegenargumenten worden geridiculiseerd of geframed. En voor de Ja-stemmers produceren ze tevens ook bitter weinig argumenten. Die dient men zelf maar op te zoeken. Makkelijk subsidie opstrijken, dus. Ook het Nee kamp strijkt overigens erg makkelijk subsidie op voor de Nee stem. 40 miljoen euro voor het opzetten van een referendum had een stuk goedkoper gekund. In beide gevallen is het smijten met geld van de belastingbetaler. Toch worden er ook serieuze debatten gehouden die zonder belastinggeld gefinancierd worden.

Clingendael expert Peter van Ham pleit na het afwegen van de voor- en nadelen voor een Nee stem. Met name omdat dit verdrag ook een geopolitiek, gedeeltelijk militair verdrag is. De EU had er beter aangedaan om zo’n verdrag in samenwerking met Rusland en de VS af te sluiten, waardoor je geopolitieke conflicten kunt vermijden.

In het geopolitieke conflict speelt de Krim een essentiële rol. De Krim heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de proxy war tussen Rusland en het Westen. De Krim heeft niet alleen een belangrijke Russische haven: Sebastopol. De Krim is historisch ook altijd onderdeel geweest van Rusland. Binnen de Krim is 90% Russische georiënteerd. Tijdens een referendum stemde meer dan 90% voor aansluiting bij Rusland. Kiev en het westen zagen dit als een illegale interventie en annexatie van het land. Rusland kreeg door het westen economische sancties opgelegd waardoor de handel met Oekraïne grotendeels is afgesloten. Op die manier wordt de Oekraïne gedwongen om zich te richten op het westen. Toen Janoekovitsj het associatieverdrag afwees, kwam een deel van de pro westerse Oekraïense bevolking in opstand: de Maidan opstand.

Deze opstand werd aangemoedigd door de neoliberalen: Guy Verhoffstadt en Hans van Baalen. Janoekovitsj werd afgezet. Porosjenko trad aan als nieuwe president. Maar in de tussentijd kwam het land in een burgeroorlog terecht. Tijdens deze burgeroorlog werd de MH17 neergeschoten waardoor het vingerwijzen, de media propaganda van beide kanten nog verder toenam. Dit straatarme, corrupte land is tot op het bot geopolitiek verdeeld. De bevolking is daar eigenlijk alleen maar slachtoffer van geworden. Ze verkeren in een proxy oorlog tussen het Westen en het Oosten, Elite en bevolking.

De vraag is of dit associatieverdrag die tweestrijd nu verminderd of juist aanwakkert? Als je een eenzijdig (pro westers) akkoord afsluit waar de bevolking nauwelijks van profiteert, waar kleine bedrijven weinig kans krijgen, waar de corruptie enorm is en dat nu al enorm verdeeld is, lijkt de kans van slagen niet zo groot. Zeker niet als er geen afdwingbare afspraken in staan. Bovendien is het de vraag hoe je zaken gaat afdwingen? Wie voert dat beleid uit? Wat heb je aan een papieren tijger, als je een vrijbrief voor tenminste 5 jaar geeft aan corrupte oligarchen?

https://www.ftm.nl/artikelen/wie-profiteert-associatieakkoord

Omgekeerd hebben de grote financiële partijen ook grote belangen in de Oekraïne. Daar profiteert de Nederlandse burger, de hogere waarden aan dierenwelzijn en productie methoden en de Nederlandse boeren niet van. Die zien met argusogen de lagere productie standaarden tegen lagere kosten en prijzen geïmporteerd worden, waardoor ze de concurrentie verliezen van de Oost-Europese landen. Onze supermarkten beloven wel hogere standaarden en meer dierenwelzijn, maar adverteren nog steeds met kilo knallers. Ook de horeca en de snackbars bieden vooral vleesproducten aan met lagere productie standaarden. Niet goed voor het algemene welzijn van dieren, niet goed voor de thuismarkt, niet goed voor de gezondheid van mensen, maar ook niet goed voor de kleinere boeren in de Oost-Europese landen die niet in aanmerking komen voor grote leningen en subsidies.

http://www.volkskrant.nl/economie/nederlandse-banken-financieren-megakippenbedrijf-in-oekraine~a4141484/

Tot slot: een Ja of een Nee?

Met een Ja stem je voor dit neoliberale verdrag. Je stemt toe met zeer zware Europese inbreng in het land. Dat hoeft niet per definitie een probleem te zijn. Het is juist goed om de handel volgens bepaalde gemeenschappelijke verdragen te laten verlopen. Dan weet je waar je aan toe bent. Dat geeft idd stabiliteit. Daarmee kun je ook corruptie voorkomen. Mits je het dan ook echt kan afdwingen. Momenteel kan dat niet en met dit verdrag kan dat ook niet. Het mag wel op papier staan. Maar op dit moment kan de EU die zaken al niet afdwingen in andere lastige EU-lidstaten. Laat staan dat het gaat lukken in het meest corrupte land in Europa. Maar met een Ja kun je dat dus niet meer afdwingen. Daarnaast kun je dus van alles en nog wat op papier zetten. Subsidiestromen, financiële steun, militaire bijstand kun je allemaal toezeggen. Maar waar komen deze financiële en militaire ondersteuning nu eigenlijk terecht? Bij de bevolking of bij de oligarchen? Hoe ga je dat controleren? Gezien de corruptie van de oligarchen nu al enorm hoog is en ook niet is afgenomen, lijkt daar weinig verandering in te komen. Bovendien hoeven de multinationals en de grote bedrijven 5 jaar lang nergens aan te voldoen. Dat is een vrijbrief voor corruptie.

Hoewel een Nee stem via een raadgevend referendum vooral een symbolische stem is, zou je er nog wel iets mee kunnen afdwingen. Als Nederland als enige land het verdrag niet ratificeert zal het terug moeten naar de onderhandelingstafel. Daarmee kun je bepaalde vormfouten herstellen en echt afdwingbare eisen opnemen. Het oormerken van financiële stromen, controle mechanismes invoeren, samenwerkingsconstructies met de Russen opnemen. Ook dat laatste is van belang omdat je geen geopolitieke conflicten wil met Rusland. Je kunt dan de Oekraïne ook zien als een kans voor brede internationale samenwerking. Met een Ja stem zal het Oost – West conflict juist toenemen.

We zijn zelf ook heel erg bezig omdat conflict te vergroten. De media zijn al jaren bezig met Putin bashing. Het begrijpen van Rusland wordt nauwelijks getolereerd in de westerse media. Je bent meteen een Rusland versteher en bijna een landverrader. Toegang tot de media word je direct ontzegt. Alles wat Rusland brengt is bij voorbaat propaganda.

http://joostniemoller.nl/2016/03/stemt-op-6-april-oorlog-rusland/

Uitslag referendum

De uitslag van het referendum kwam dit keer redelijk in de buurt bij de polls. De voorspelling dat een grote meerderheid in Nederland dit verdrag niet willen, kwam uit. Hoewel de opkomst relatief laag was (net iets hoger dan 32%) was het verschil tussen de Ja en Nee stemmer groot. In totaal spraken 20% van de totale stemmers zich uit tegen dit verdrag. Dat lijkt laag en de elitaire voorstanders gebruiken dit getal ook als argument om dit referenda te bekritiseren. Maar uit nader onderzoek blijkt dat als heel Nederland wel zou komen opdagen, de uitslag niet heel anders was geweest.

http://www.wanttoknow.nl/nieuws/referendum-100-opkomst-zelfde-uitslag/

Dat betekent dat de meerderheid in Nederland dit verdrag niet wil. Dat dit deels te maken heeft met een anti Europa sentiment is ook begrijpelijk. Maar dat wil de Pro Europese elite niet erkennen. Je kunt het misschien wel heel absurd vinden dat we de Nederlandse bevolking nog eens laten stemmen via een raadgevend referendum over een parlementair besluit dat al genomen is in de Eerste, Tweede Kamer en in Europa (27 lidstaten). Maar hadden ze dit referendum dan niet beter vooraf kunnen doen alvorens de onderhandelingen tussen de Europese lidstaten en Oekraïne? Zou je daarmee de kloof tussen directe democratie  en parlementaire democratie tenminste iets kunnen dichten? Als je nu dit raadgevend referendum negeert vergroot je de kloof alleen maar. Aan de andere kant zul je de onderhandelingen weer helemaal opnieuw moeten doen. De technocratische en bureaucratische Europese machine zal overuren maken. Wat dat betreft is de EU wederom de grote verliezer. Ook de Oekraïne wordt er op deze manier niet beter op. Daarnaast hebben we nog wel een aantal andere Europese zaken die nu opgelost moeten worden. Griekenland, de Euro, Europese banken, Europese energie Unie, Terrorisme en een enorm vluchtelingenprobleem. Zouden we niet eerst hier aandacht aan besteden?

 

Advertenties