Ufo’s, geheime missies, element 115, hoaxes: wat is waar?

Na jaren konden we op 28 januari 2016 de opstanding van Scully en Mulder zien. De X-files opende spectaculair met de complottheorieën van deze tijd: The New World Order, schaduw overheid, free energy (element 115), de bankensector en aliens.

Amerika en de rest van de wereld wordt overgenomen door de schaduw overheid, het militaire apparaat en de corporate sector. Ze gebruiken daarvoor geheime wapens gebaseerd op buitenaardse technologie. The X-files is niet de eerste serie waarin geheime missies, nieuwe technologie en complotten de ingrediënten vormen voor een spannend fictief verhaal. The Matrix, The Da Vinci Code, Inception, Minority Report, Men in Black, Twin Peaks, James Bond en vele andere films en series zijn gebaseerd op complottheorieën. Maar wat is er nu waar van die complottheorieën. Zijn het bij voorbaat allemaal hoaxes of kunnen we er ook waardevolle lessen uit trekken? Is een schaduwregering bezig met een plan om zichzelf te verrijken en de rest van de wereld uit te roeien? Of kunnen we met deze nieuwe technologie iedereen voorzien van goedkope bijna gratis energie en innovatieve technologie?. Kunnen we straks daadwerkelijk naar andere planeten en sterrenstelsels reizen? Leiden de geheime missies, voor het publiek onontdekte technologie tot vooruitgang en voorspoed? Of leidt het juist tot oorlog en wantrouwen?

Daarvoor moeten we natuurlijk eerst weten of die geheime missies, nieuwe technologie en geheime schaduw elite bestaat. We leven nog steeds in een wereld waar landen regeren op basis van een natiestaat. Al verschuift die positie van natiestaat naar een meer integrale geglobaliseerde wereld wel degelijk. De wereld wordt steeds meer geregeerd door multinationals: de corporatocratie. We (gewone burgers) raken steeds meer de regie kwijt over ons eigen leven. Politici kunnen daar steeds minder aan doen, maar krijgen grotendeels daarvan wel de schuld. Het wantrouwen tegen het establishment, de elite neemt toe. Dat lijkt het hoofdthema te worden bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. In de polls zijn Donald Trump en Bernie Sanders niet voor niets heel erg populair. In Nederland doet Wilders ongeveer hetzelfde: zich afzetten tegen het establishment, de elite. Het zijn de mensen die niet meer de regie in eigen handen hebben. Ze voelen zich slaaf in handen van de overheid, de corporatocratie, de multinationals, grote instituten waar ze zelf niks meer over te zeggen hebben. Of de complotten nu wel of niet helemaal of helemaal niet kloppen doet er niet zo toe. Het gevoel de macht over het leven (de Amerikaanse droom) kwijt te raken overheerst.

Dat gevoel is dan ook niet geheel onterecht. Robotisering, automatisering, digitalisering, dehumanisering maakt het leven misschien wel makkelijker voor de mensen die daarvan profiteren, maar het leidt ook tot werkloosheid, verlies van zingeving, uitzichtloos bestaan en een zeer onpersoonlijke gedreven wereld gebaseerd op rationalisatie, efficiency en het rendementsdenken. Alles staat in teken van rendementen, winsten en materialistische doelen. Het zorgt voor een wereld die opgedeeld wordt in winners en verliezers. De winners zullen dan ook elke complottheorie afdoen als gekkigheid en waanideeën van krankzinnige mensen. Door de nieuwe technologie worden de verliezers als het ware buiten de samenleving geplaatst. Ze verliezen daarmee controle over hun eigen leven, terwijl de winners juist daarvan profiteren. Het geeft een gevoel dat de elite (winnaars) samenzweren tegen de verliezers. Dat beeld komt redelijk overeen met hoe de ongelijkheid verdeeld is over de wereld. De 1% die regeert over de 99%. Het vertrouwen in politici, overheid, media en journalisten.

Aan de andere kant levert de mysterieuze kant van complotten ook hele interessante verhalen, nieuwe toepassingen en een interessante kijk op de wereld op. Verhalen over ufo’s, aliens, vrije energie spreken heel erg tot de verbeelding. Wat als we naar andere dimensies kunnen reizen. Zijn we alleen op de wereld of is er meer? Kunnen we de wereld redden met een krachtige top-down New World Order regering? Wat verbergen ze op Area 51? Komen aliens hier om ons te waarschuwen, om ons over te nemen of willen ze onze embryo’s? Ufo’s, aliens, geheime militaire projecten roepen allerlei gevoelens van angst en mysterie bij ons op. Het idee dat ons leven door anderen bepaald wordt. In de gehele historische culturele geschiedenis van de mens komen ufo’s en aliens voor. Vaak worden ze via religie in verband gebracht met goden en engelen die van bovenaf een boodschap brengen aan de mens of ons verrijken met nieuwe technologie.

Kort historisch overzicht ufo’s en aliens.

De geschiedenis van ufo’s en buitenaardse wezens beginnen al bij de oude culturen en religies. In de Mesopotamische, Amerikaanse culturen zijn al afbeeldingen van ufo’s en aliens gevonden. Ook in de monotheïstische religies zie je referenties naar buitenaardse wezens die verwijzen naar goddelijke interventies: gevallen Engelen. De Nazcalijnen in Peru zijn aangelegd door buitenaardse wezens.

Anunnaki

Maar ook in de bijbel vinden we verwijzingen naar ufo’s. Ezechiel beschrijft een wiel (strijdwagen) dat vrij veel op een vliegende schotel lijkt. Het paren met buitenaardse wezen leidt tot een zondig hybride ras dat uitgeroeid moet worden via de zondvloed. Sodom en Gomorra werden vernietigd door buitenaardse wezens. Maria werd bezocht door een de engel Gabriel met oogverblindend licht. In een droom ziet Jacob engelen op en afdalen via een ladder aan een ruimteschip. Ook de Koran geeft aan dat er buitenaardse wezens zijn, dat de mensheid in contact komt met buitenaardse wezens en dat we ze vriendelijk zullen benaderen.

The%20Annunciation

De Anunnaki vormen in de Mesopotamische culturen de belangrijkste goden die verantwoordelijk zijn voor de schepping van de mens. De Soemeriers haalden de informatie voor hun cultuur uit het sterrenstelsel. De planeet Nibiru speelde daarin een grote rol. De planeet kon in botsing raken waardoor er grote voedseltekorten en overstromingen ontstonden (daar is het Gilgamesj verhaal o.a. op gebaseerd). De goden van de planeet daalden neer op de aarde om hun atmosfeer te herstellen met aards goud en zochten menselijke slaven. Ze creëerden deze mensen via genetische manipulatie (chromosomen) uit apen. Naast het werkvolk creëerden de Annunaki ook andere rassen: reptielen, elitaire rassen en strijdende rassen door mensen te kruisen met goden van de planeet Nibiru. Het kan zijn dat de Soemerische mythologie zich baseert op de komst en kruising van buitenaards intelligent leven. Veel religieus zoals genesis (Adam en Eva, Ark van Noach is gebaseerd op deze oudere beschavingen. In zowel de Egyptische culturen, maar ook de oude culturen in Zuid en Midden-Amerika zie je tekeningen terug die wijzen op buitenaardse interventies met ruimteschepen en buitenaards leven. De grote oude rijken verwijzen bijna allemaal direct of indirect naar de sterrenstelsels.

De buitenaardse wezens zouden betrokken zijn bij allerlei grootste aardse activiteiten die mensen nooit alleen met primitieve middelen hebben kunnen realiseren. Zo zijn er mysterieuze verhalen over de Nazcalijnen in Peru en de bouw van de piramides die verwijzen naar buitenaardse handelingen. De piramides (Egypte, Midden-Amerika) staan niet alleen in teken van de sterren, het heelal, maar zijn zelfs gemaakt door buitenaardse wezens. De bouw van deze piramides met primitieve middelen roept in ieder geval vragen op. Erich von Daniken (een believer) is er heilig van overtuigd dat buitenaardse wezens invloed hebben gehad bij de bouw van deze massale constructies. Het gaat niet alleen om piramides, maar ook om Stonehenge, de beelden bij Paaseiland en vele andere grote ingewikkelde constructies. Buitenaardse invloeden hebben deze techniek aan de mens overgedragen of geholpen met de constructie. Erich von Daniken is vervolgd en veroordeeld voor het vervalsen van een aantal documenten en fraude. Het merendeel van de argumenten van Von Daniken zijn ontkracht door de wetenschap.

Ook in de renaissance kunst kun je referenties van ufo’s en buitenaardse wezens terugvinden. Op het schilderij van Filippo Lippi uit de 15e eeuw verschijnt bij de maagd Maria een ruimteschip op het doek.

Ufo’s, Roswell: de eerste westerse media hysteria over buitenaards leven na de WO II in de VS.

Hoewel er voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog (foo fighters) in allerlei verschillende culturen en continenten ‘vreemde buitenaardse objecten’ zijn gezien, spreken we vanaf 1949 over UFO’s: Unindentified Flying Objects. De Amerikaanse luchtmacht introduceerde de term UFO tijdens Project Grudge (de voorloper van Project Blue Book). De meeste UFO’s zijn in de realiteit een stuk minder spannend. Binnen de ufologie blijken de meeste objecten gewone aardse simpele objecten te zijn zoals lampen, natuurverschijnselen, kunstlicht etc. De meeste Ufo’s zijn dus verklaarbaar. Het Roswell incident zorgde in de jaren ’40 voor enorme ophef over Ufo’s en aliens. De officiële verklaring was dat het neergekomen materiaal een test met een weerballon was. In de jaren ’90 verklaarde de luchtmacht dat de ‘vermeende aliens antropomorfe dummy’s waren. Maar die werden pas in de jaren ’50 ontwikkeld. Na de eerste melding van 9 vliegende objecten in de staat Washington in 1947 en een mediahype in de Associated Press, volgden er vele andere meldingen van vliegende schotels. Over deze waarnemingen wordt veel gespeculeerd. Tot op heden zijn er geen wetenschappelijke officiële feitelijk ufo’s buiten de aarde vastgesteld. Het is ook mogelijk dat het Amerikaanse en Russische militaire apparaat na de Tweede Wereldoorlog op grote schaal proeven deed met nieuwe vliegtuigen, nieuw materiaal en nieuwe technologie. De Nazi’s waren tijdens de Tweede Wereldoorlog al bezig met de constructie van schotelvormige vliegtuigen. De Amerikanen hebben deze nazi’s naar Amerika gebracht voor de ontwikkeling van nieuwe raketten, vliegtuigen en atoombommen (operation Paperclip, Manhattan Project).

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat we daadwerkelijk bezocht worden door buitenaards leven. Wij als gewone burger kunnen alleen die technologie niet vatten. Dat is ook logisch. Wij beschikken niet over de technologie om afstanden tussen sterrenstelsels te overbruggen. Indien er contact is kan dat alleen maar eenzijdig zijn contact zijn van buitenaards leven met een hoger geavanceerde technologie dan dat wij hebben. Je hebt een andere vorm van voortstuwing nodig (eventueel magnetische monopolen, progressieve voortstuwing, antimaterie explosies, of opheffing van het zwaartekrachtsveld). Door de enorme afstanden in het heelal zal tijdreizen (time-space distortion) een mogelijkheid moeten zijn. Dat zou mogelijk kunnen zijn als je door wormholes reist of space-time kunt vervormen. Toch blijven de afstanden enorm groot. Zeker op menselijke jaren. Het zal enorm veel tijd kosten om maar een fractie van de afstand tussen twee sterren af te leggen. Al zouden we dat met lichtsnelheid doen (wat voor het menselijke lichaam nog heel lang onmogelijk blijft). Dat betekent dat buitenaards leven ons alleen kan bezoeken en niet andersom. De vraag is dan: waarom willen buitenaardse intelligente wezens ons bezoeken? Zijn ze goed, slecht of neutraal?

  1. kennismaken, ons waarschuwen, interesse naar nieuwe beschavingen?
  2. Oorlog maken, onze grondstoffen winnen, ons domineren?
  3. Voortplanten met onze levensvormen, hybridisering?
  4. Ze willen ons helemaal niet bezoeken, hebben helemaal geen interesse in ons?
  5. Ze kunnen ons helemaal niet vinden en waarom zouden ze zoeken naar een lagere levensvorm?

1). Als mens zijn wij evolutionair gezien altijd op zoek naar nieuwe ontwikkelingen, nieuwe kennis die ons in staat stelt om de wereld beter te leren kennen om er zelf beter van te worden. Hoewel gevaarlijke ontdekkingen onze hele beschaving kunnen uitroeien is de mens toch steeds bezig met innovatie, nieuwe technologie en vooruitgang. Dit doen wij op basis van nieuwsgierigheid. Dat betekent dat nieuwsgierigheid leidt tot vooruitgang. Omdat buitenaardse intelligente wezens verder zijn dan ons (mits zij ons kunnen bezoeken) zullen buitenaardse wezens nieuwsgierig zijn. Bovendien zouden ze ons waarschuwen voor de mogelijke gevaren van een kernoorlog en laten zien dat het ook anders kan. Tot op heden zijn ze overigens nog vrij stil op dit gebied.

2). In veel films over aliens komen buitenaardse wezens ons niet met de beste intenties bezoeken. Meestal zijn ze uit op de ondergang van de aarde, onze grondstoffen of de totale vernietiging van ons zonnestelsel. Het lijkt mij een zeer onwaarschijnlijk scenario, al waarschuwen grote theoretici als Stephan Hawkins wel voor dit scenario. Maar waarom zou een meer geavanceerde beschaving een lager technologische beschavingen willen vernietigen. Wij vormen geen enkele bedreiging voor buitenaardse beschavingen. Wij bereiken voorlopig nog lang niet dezelfde technologie en overbruggen de afstand naar andere beschavingen ook niet. Bovendien zijn onze grondstoffen nogal ouderwets. Onze beschaving zal ook niet snel terug gaan op turf als brandstof. De enige mogelijkheid voor overheersing is dat wij grondstoffen hebben waarvan we het bestaan van de toepassingen niet kennen.

3). In films, series (the X-files) komen aliens op aarde om zich voort te planten met de mens. Ze zijn op zoek naar embryo’s en menselijke eicellen. Ook ontvoeren ze mensen om organen, implantaten, chips, en bevruchting van eicellen. Het klinkt uiteraard heel erg science fiction achtig, bewijs is niet aanwezig en door slaapverlamming lijkt het net of je ontvoerd wordt door aliens. Toch is zo’n mogelijkheid niet het slechtste motief om als buitenaardse wezen de aarde te bezoeken. Hybridisering (uitwisselen van DNA) maakt een ras meestal sterker en meer weerbaar. Hele indianen stammen zijn van de aardbodem verdwenen door ziektes tijdens de komst van de conquistadores. Het kruisen van menselijke en buitenaardse rassen kan een populatie sterker en meer weerbaar maken.

4). Wij zijn voor buitenaardse intelligente wezen maar een dom achterlijk menselijk ras dat elkaar de hersens in slaat om het minste en geringste. Waarom zouden buitenaardse wezens daar iets mee te maken willen hebben. Alle technologie van buitenaards intelligent wezen is al beter. Ze hebben niks te zoeken. Een bezoek aan de aarde leidt niet tot extra vooruitgang, eerder achteruitgang.

5). Buitenaards intelligent leven zal eerder zoeken naar gelijkwaardig of hogere intelligente vormen. De aarde ligt nogal in een onvindbare uithoek in het sterrenstelsel. Het kost heel veel energie om ons te bereiken en het levert heel weinig op. Bovendien kunnen wij als mens niet communiceren met buitenaards hogere intelligent leven. Het is voor hoger intelligent leven veel makkelijker te communiceren met andere hogere intelligente vormen van leven omdat ze ook terug kunnen communiceren. De doelen, motieven, uitwisselingen komen dan veel sneller tot stand en kosten veel minder tijd en energie. Waarom zoveel tijd en energie besteden aan een vorm dat nauwelijks van de eigen planeet af komt, niet kan communiceren en niet eens de eigen populatie tevreden kan houden.

Aanwijzingen van buitenaards intelligent leven op aarde en hoaxes

Over de hele wereld kunnen we mogelijke aanwijzingen vinden van buitenaards intelligent leven. De meeste aanwijzingen zijn misinterpretaties of bevindingen van goedwillende gelovigen in buitenaardse wezens: I want to believe. De believers werken niet volgens een wetenschappelijke methode. Ze zoeken feiten of aanwijzingen bij de al vast staande conclusie. Anderen lichten bewust de boel op door het maken van vervalsingen, nep beelden, zogenaamde buitenaardse graancirkels. Meestal gaat het dan om aandacht, publiciteit of geld. Met een interessant artikel is veel geld te verdienen en je publiceert een hoop aandacht in de media. Roswell heeft een hele toeristische sector gebouwd na de mediahype rondom een gecrashte ufo. De vele vervalsingen, hoaxes en goedbedoelde mogelijke aanwijzingen van believers zorgt voor vervaging van ‘de waarheid’. Het wordt steeds makkelijker om beelden levensecht na te maken. Daarmee kun je nauwelijks meer authentieke beelden van vervalsingen onderscheiden. Ook de geheime B-2 Stealth bommenwerpers en blackbirds zijn vaak aangezien voor Ufo’s. Dat is ook niet zo verwonderlijk gezien de vorm van deze B2 bommenwerpers.

In Area 51, Groomlake, Dreamland, worden nieuwe wapens en nieuwe vliegtuigen getest. Het militaire apparaat maakt daarbij ook gebruik van cover-up stories die afleiden van de geheime technologie. Maar maken ze ook gebruik van buitenaardse technologie en hebben ze restanten van grey aliens in Hangar 18?

Bob Lazar: element 115 (ununpentium), vliegende schotels, anti gravity.

Bob Lazar werkte een aantal maand aan deze geheime technologie. Volgens Lazar was de technologie wel degelijk buitenaards en waren er ook dode grey aliens op het terrein aanwezig. De vliegende schotels werkten op anti materie en het element 115. Bob Lazar heeft inmiddels vele interviews gegeven en heeft verschillende leugendetectoren doorstaan. Het element 115 is ook daadwerkelijk wetenschappelijk gedetecteerd. Maar door de snelle vervalsnelheid is het lastig toepasbaar in onze huidige technologie.

Het blijft uiteraard de vraag of Bob Lazar onderdeel is van een cover-up verhaal van het militaire apparaat en met een zeer geloofwaardig afleidingsverhaal komt. Of dat Bob Lazar daadwerkelijk grey aliens heeft gezien en testen heeft gedaan met een buitenaards luchtschip (ufo). Binnen de huidige wetenschap is element 115 een zeer instabiel element dat binnen 200 milliseconden vervalt en onbruikbaar is als brandstof. Zeker niet als je met de huidige technologie er schrijven van perst (in totaal 500 pond). Wetenschappers zijn terecht kritisch. Aan de andere kant moeten ze erkennen dat het element wel degelijk bestaat en dat verschijnselen die bij voorbaat onlogisch, onmogelijk lijken te zijn, later wel uitgevonden zijn. In dit geval liep de officiele wetenschap achter op de bevindingen van Lazar. Al heeft de wetenschap het nog steeds erg moeilijk met de toepassingen en de overige claims van Lazar.

http://rationalwiki.org/wiki/Element_115

Leeft de discussie over Ufo’s ook in Nederland? Coen Vermeeren, hoofddocent lucht- en ruimtevaartdeskundige geeft een lezing over of ufo’s buitenaards zijn of niet.

Vanaf het Roswell incident (1947) heeft de overheid ufo’s aliens altijd proberen te verduisteren. Presidenten hebben wel geprobeerd om achter de waarheid te komen (Clinton). Andere presidenten zouden mogelijkerwijs toegang tot geheime informatie hebben gehad (Eisenhower, Truman, Nixon) en zelf contact gehad met aliens of ufo waarnemingen hebben gedaan (Carter). Truman stelde (volgens de complottheoristen) een geheime commissie vast van militaire leiders, ambtenaren, wetenschappers die onderzoek doet naar buitenaardse luchtschepen: De Majestic-12. In 1984 werd deze geheime commissie pas bekend gemaakt. Richard Doty kwam naar buiten met ‘bewijs’ van een kleine grijze alien van het Zeta Reticuli sterrenstelsel. Onder ufologisten is er twijfel of het een hoax is of niet. Volgens de FBI is het allemaal onzin en een hoax. Stanton T. Friedman (bekend ufologist) acht de MJ-12 authentiek. Maar liet ook zien dat een aantal documenten hoaxes waren. De Majestic-12 staan bekend als de schaduw-overheid. James Forrestal was een lid van de Majestic-12 die als eerste uit de school klapte over een schaduw-overheid. Onder Truman werd hij staatssecretaris van defensie. In 1949 kwam hij om op een marine basis.

Project blue book (hoofdkwartier Wright-Patterson Air Force Base Ohio) kan ook een creatie zijn van de Majestic-12 om op een “officiële” wijze ufo bewijs onderuit te halen. Project Blue Book deed vanaf 1952 systematisch onderzoek naar Ufo’s. Daarvoor waren project Sign (1947) en project Grudge (1949) al begonnen met onderzoeken naar ufo’s. In 1969 werden de onderzoek gestopt. In 1968 werden de resultaten gebundeld in de Gordon Report. Er werden duizenden ufo meldingen opgenomen. Het project werd gestaakt omdat de meldingen geen gevaar vormden voor de nationale veiligheid en er geen bewijs was buitenaards leven. Maar een heel klein gedeelte van de ufo meldingen waren onverklaarbaar. De meldingen werden onder de Freedom of information act geclassificeerd. In 1952 na een publieke massa bewustwording met ufo’s in Washington (Washington D.C. Ufo incident) stelde de overheid de Robertson Panel in om voornamelijk het publiek te sussen en voorbarige conclusies in te dammen. De CIA lanceerde een debunking campagne en openlijke discussie over aliens binnen het militaire apparaat werden beboet. Het openbaar maken of ter discussie stellen van geclassificeerde documenten werd strafbaar gesteld. De onopgeloste zaken werden zo buiten het publiek gehouden. Het doel was ook niet om meldingen te onderzoeken, maar om meldingen te minimaliseren.

NASA

Disclosure project

Men in black: geheime overheidsagenten die ufo getuigenissen het zwijgen willen opleggen?

Presidentiele ontmoetingen met ufo materiaal en geheime documenten: Eisenhower, Truman (Roswell incident), John F. Kennedy (MJ-12 project), Nixon-Brezjnev deal over unidentified objects, Jimmy Carter (eigen ufo ervaring), Bill Clinton (heropening Roswell dossier, maar krijgt niks te zien), Reagan

Underground bases met een netwerk van ondergrondse tunnels: Nazi’s (Operation High Jump, Antartica), New Mexico, Catalina Island (onderwater basis), Cheyenne Mountain, Denver International Airport, Dulce New Mexico (Costello/Phil Schnyder, the Dulce Papers, human embryo cloning: samenwerking aliens en militaire apparaat)

Alien Technology: transistor, stealth technology, nightvision, Area S4 (Area 51, Bob Lazar): 9 alien spacecrafts, element 115, Ben Rich secret technology.

 

Aliens kunnen onze aarde niet bezoeken, de afstanden zijn te groot en de mogelijke variabelen voor intelligent buitenaards leven zijn te klein: de Fermi Paradox

Er zijn ook theorien die zeer waarschijnlijk zijn waaruit blijkt dat buitenaards intelligent leven en de aarde niet kan bereiken of dat het leven zich niet kan ontwikkelen omdat de omstandigheden voor intelligent leven te snel veranderen.

http://futurism.com/new-research-suggests-aliens-have-not-communicated-with-us-because-theyre-dead-2/

De Fermi paradox: oplossingen

 

 

 

 

 

 

Advertenties